2.8° C
Предимно облачно
toggle

Обявени са 95 вакантни длъжности за военни формирования от Военноморските сили

07 февруари 2023
image

Със заповед № РД-01-34/25.01.2023 г. на командира на Военноморските сили е разкрита процедура за обявяване на 95 (деветдесет и пет) вакантни длъжности за матроси (войници) във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или    висши училища в страната или в чужбина, дислоцирани в гарнизоните: Варна, Каменар, Приселци, и Бургас съгласно следния разчет: 

  1. за военни формирования от гарнизон Варна: 42 (четиридесет и две) бр.;
  2. за военно формирование от гарнизон Каменар: 2 (два) бр.;
  3. за военни формирования от гарнизон Приселци: 14 (четиринадесет) бр.;
  4. за военни формирования от гарнизон Бургас: 37 (тридесет и седем) бр. 
В съответствие с приложения № 1 и 2 към заповед № ОХ-665/12.07.2022 г. на министъра на отбраната, размерът на месечното възнаграждение за най-ниската матроска (войнишка) длъжност е не по-малък от 1219,00 лв. 
Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 и ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. 
Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. 
Срок за подаване на документи – 01.03.2023 г. 
Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Горна Оряховица, партер и на телефони: 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица; 0619 22 052 – офис за военен отчет в Община Лясковец; 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Информация за кандидатите 415 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени