2.8° C
Предимно облачно
toggle

Обявени са свободни места за Командването за логистична поддръжка

29 юли 2022
image

Със заповед № РД-880/15.07.2022 г. на командира на Командване за логистична поддръжка, се обявява конкурс за 1 (една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 48960 – София от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско     висше училище в страната или в чужбина.
В съответствие с приложение № 1 и № 2 към заповед № ОХ-665/12.07.2022 г. на министъра на отбраната, размерът на месечното възнаграждение е не по-малък от 1737,00 лв.
Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 или ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
Комплектът с документи се получава и подава във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“.
Срок за подаване на документи – 30.09.2022 г.
Информация може да получите в офиса за военен отчет  в Община Горна Оряховица, партер и на телефони: 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица; 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец; 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново
 

Със заповед № РД-876/14.07.2022 г. на командира на Командване за логистична поддръжка, са обявени 31 (тридесет и една) вакантни длъжности за войници във военно формирование 57260 - Ловеч от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или    висши училища в страната и в чужбина.
В съответствие с приложение № 1 и № 2 към заповед № ОХ-665/12.07.2022 г. на министъра на отбраната, размерът на месечното възнаграждение е не по-малък от 1219,00 лв.
Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 или ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
Комплектът с документи се получава и подава във Военно окръжие - Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“.
Срок за подаване на документи – 26.08.2022 г.
Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Горна Оряховица, партер и на телефони: 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица; 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец; 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново
 
 

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Информация за кандидатите - за войнишка длъжност 458 KB
2 Информация за кандидатите - за офицерска длъжност 1023 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени