2.8° C
Предимно облачно
toggle

Одобрен е проектът на Община Горна Оряховица за реконструкция на сградата на общежитието на ПГХТ „Проф. д-р Асен Златаров“

06 октомври 2023
image

Одобрено е проектното предложение на Община Горна Оряховица „Реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и оборудване в сграда на общежитие на ПГХТ "Проф. д-р Асен Златаров". То ще се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-1.011 - „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование “.
Целта на проекта е да създаде по-добра образователна среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене, самоподготовка и подобряване на образователните резултати на децата и учениците, които не живеят в гр. Горна Оряховица. Осигурява се равен достъп до образование на лицата в неравностойно положение. Реализирането на проекта ще окаже пряко положително въздействие на 96 ученици, които са от други населени места и ползват базата на общежитието.
Ремонтните дейности предвиждат въвеждане на мерки за енергийна ефективност, реконструкция и модернизация на всички стаи и помещения на сградата, като се пригодят санитарни помещения във всяка една от тях. Предвидено е още подмяна на отоплителната, ВиК и ел. инсталациите, внедряване на ВЕИ, изграждане на достъпна среда, доставка на обзавеждане и оборудване.
След изпълнение на мерките за енергийна ефективност, сградата на общежитието от енергиен клас "Е", ще стане енергиен клас "А".
Така ще бъде създадена благоприятна и модерна среда за живеене, учене и самоподготовка на учениците, които не са от Горна Оряховица.
Предвижда се времетраенето на проекта да бъде 31 месеца, а стойността му малко над 5,2 млн. лв.
Цялостният ремонт и модернизация на общежитието на ПГХТ „Проф. д-р Асен Златаров“ ще осигури качествени условия на живот в сградата, в съответствие с критериите за устойчиво развитие и по-чиста околна среда, в унисон с целите на европейската Зелена сделка за въглеродно-неутрална и кръгова икономика до 2050 г.
Проектът и целите, които си поставя са в пълна кореспонденция и съответствие с Плана за интегрирано развитие на Община Горна Оряховица за периода 2021 – 2027.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени