2.8° C
Предимно облачно
toggle

Одобриха нов проект за патронажна грижа в община Горна Оряховица

01 февруари 2021
image

Община Горна Оряховица е сред първите в България с нови одобрени проекти по Процедура „Патронажна грижа+”
 
Проектът предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.
Общият размер на безвъзмездното финансиране по проекта на Община Горна Оряховица е 539 340.14 лева. Средствата ще бъдат осигурени по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Основната цел на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.
Допустими целеви групи са: възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и лица с увреждания и техните семейства.
Срокът за изпълнение на Проект „Патронажна грижа+ Община Горна Оряховица” е 14 месеца и ще стартира от 1 февруари 2021 година. Дейностите по проекта са разделени на две направления:
„Патронажна грижа”: Дейността е в продължение на изпълнявания от общината договор по процедура BG05M9OP001-2.040 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2, 3 и 4. Патронажната грижа ще е с продължителност  12 месеца с начало 03.04.2021 г. Тя ще подкрепи необходимостта от грижи между болниците и специализираните институции, ще посрещне нуждата от дългосрочна грижа без институционализация. Патронажната грижа се фокусира върху предоставяне на грижа и подкрепа за хората в напреднала възраст в тяхната домашна среда. Услугите които ще се предоставят на потребителите на база индивидуалните им потребности ще се осъществяват по график.
„Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности”: В условията на глобалната пандемия, предизвикана от разпространението на Covid- 19, подкрепата, която ще бъде оказана по проекта, се изразява в допълнително назначен персонал в социалните услуги. Ще бъдат осигурени необходимите лични предпазни средства за служители и потребители в социалните услуги. Ще се въведат допълнителни мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, с цел предоставяне на защитена среда за лицата. Персоналът и потребителите на услугите ще бъдат тествани при нужда за COVID-19. Това направление ще заработи от 01.02.2021 г.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени