2.8° C
Предимно облачно
toggle

От 300 до 4 000 лв. са глобите за изхвърляне на строителни отпадъци на нерегламентирани места

27 април 2020
image

С началото на пролетния сезон, отново зачестиха случаите на изхвърляне на строителни отпадъци на нерегламентирани места. Съгласно Закона за управление на отпадъците, гражданите трябва да изхвърлят строителните отпадъци на определените за целта места. Единият начин е гражданите да заявят специален контейнер, а другият – отпадъците да бъдат закарани на площадката, която се намира в Горна Оряховица над бившия Домостроителен комбинат и се обслужва от фирма „Кънстракшън уест“ ООД. Телефонът за справка и заявка на контейнер е 0988 801 321. Пътят до площадката е обозначен с табели. Оставянето на строителни отпадъци до контейнерите и на други нерегламентирани места се наказва с глоба от 300 до 1 000 лв. за физически и от 1 400 до 4 000 лв. за юридически лица и еднолични търговци. Припомняме, че плоското стъкло от прозорци, както и старите дограми, също са строителен отпадък.
Изхвърлянето на едрогабаритни отпадъци, като стари мебели и обзавеждане, се извършва на Регионалното депо в Шереметя. Транспортът до там е за сметка на собственика на отпадъка. Необходимо е обаче, предварително да се подаде информация до Община Горна Оряховица на телефон 0618 6 0501 вътр. 117 (телефонната централа е автоматична и гражданите сами набират номера на вътрешния телефон). Това се налага, за да не заплащат гражданите такса за депониране на едрогабаритните отпадъци на Регионалното депо. Обажданията на телефона до общинска администрация могат да бъдат всеки работен ден от 8.00 ч до 17.00 ч.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени