2.8° C
Предимно облачно
toggle

Покана за предстоящо обществено обсъждане на проекта за Бюджет - 2020

19 декември 2019
image

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и заповед № 3350/20.11.2019 г., Кметът на Община Горна Оряховица инж. Добромир Добрев кани жителите на община Горна Оряховица, юридически лица, неправителствени организации, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства, представителите на спорта и цялата общественост на Публично обсъждане на бюджет 2020 г.
Уважаеми Дами и Господа,
Бюджетът на Община Горна Оряховица е основния финансов план и е свързан с предоставяне на услуги на граждани и фирми, в сферите: образование, здравеопазване, социални услуги, чистота, култура, спорт, ТСУ и др. Стремим се към подобряване условията на живот, както в града, така и във всички селища. Ще Ви бъдат представени целите и приоритетите за следващата година, новите проекти и намеренията за капиталови разходи. На 03.01.2020 г. /петък/ от 17,00 часа ще Ви очакваме за обсъждане на бюджет 2020.
Мнението на всички Вас - граждани, общински съветници, кметове на кметства, ръководители на институции, медии, граждански сдружения, юридически лица, които осъществяват дейност или ползват услуги на територията на общината, е от изключителна важност и се надявам да присъствате.
 
инж. Добромир Добрев
Кмет на Община Горна Оряховица
 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени