-0.3° C
Предимно облачно
toggle

Полезна информация от Агенцията по заетостта и Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

09 юни 2020
image

Агенция по заетостта 
Дирекция “Бюро по труда”- Горна Оряховица
 
Уведомява безработните лица от общините Горна Оряховица, Лясковец и Стражица, че към 05 юни 2020 г. разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:
 
Мерки за насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица  насочени / наети на работа извън границите на населеното място по местоживеене (чл. 42 от ЗНЗ) Средства в лв.
- за ежедневни транспортни разходи от и до месторабота – до 50 % от действително направените разходи за период до 12 месеца при сключен трудов договор
- за представяне пред работодател – еднократно (до 122 лв.) (чл.42, ал.2 от ЗНЗ)
56
  
ДБТ Горна Оряховица разполага с финансови средства за сключване на договори за
Обучение на възрастни от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:
Двугодишен план на обученията, провеждани от Държавно предприятие
"Българо - германски център за професионално обучение":
- Обучения за придобиване на степен на професионална квалификация
/СПК/ и на квалификация по част от професия;
- Обучения по ключова компетентност
31065
 
Заинтересованите лица могат да получат допълнителна информация в Дирекция “Бюро по труда” – Горна Оряховица, както и на тел. 0618/60191 и 0618/60195
 
Агенция по заетостта 
Дирекция “Бюро по труда”- Горна Оряховица
 
Уведомява безработните лица от общините Горна Оряховица, Лясковец и Стражица, че от 05.06.2020 година могат да подадат в бюрото по труда заявление за включване в следните обучения за професионална квалификация:
Проект Обучение – вид, наименование/специалност Образова-телни изисквания Крайна дата за подаване на заявление
1 Нови умения – нови възможности Професионална квалификация – Социален асистент / Подпомагане на възрастни (част от професия) Завършен 10 клас 15.06.2020г.
Курсът ще се проведе в периода 17.06.2020 г. – 11.08.2020 г.
По време на обучението на курсистите ще бъде изплащана стипендия в размер на 10 лв. за всеки присъствен ден, както и транспортни разходи за тези, които живеят в населено място извън град Лясковец.
Кандидатите трябва да са регистрирани в бюрото по труда лица, попадащи в една от  следните групи:
- Безработни младежи до 29г.;
- Продължително безработни лица;
- Безработни лица над 50-годишна възраст;
- Безработни лица без или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация, независимо от възрастовата група;
- Неактивни лица, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица;
- Безработни с трайни увреждания;
 
     За обученията могат да кандидатстват и нерегистрирани в бюрото по труда лица, които не работят и не учат. Тези лица могат да подадат заявление след регистрация в дирекция „Бюро по труда” в гр. Горна Оряховица или във филиала към нея в гр. Стражица.
 
Заинтересованите лица могат да получат допълнителна информация в Дирекция “Бюро по труда” – Горна Оряховица, както и на тел. 0618 / 6 01 91

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2023. Всички права запазени