2.8° C
Предимно облачно
toggle

Предстои официално откриване на обновения парк "Градска градина"

28 март 2022
image

На 06.04.2022 г. (сряда) от 11:00 часа Община Горна Оряховица организира официална церемония „Откриване на обект“ във връзка с приключване на проект BG16RFOP001-1.027-0008-C01 „По-добра паркова среда в град Горна Оряховица”.  Публичното събитие ще се състои на мястото на обекта – парк „Градска градина“.
 
Проект „По-добра паркова среда в град Горна Оряховица”, договор BG16RFOP001-1.027-0008-C01 е финансиран по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“  по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Административният договор за изпълнение на проекта е сключен на 09.07.2020 г.между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Горна Оряховица, в качеството й на Бенефициент.

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Информация за официалното откриване на обновения парк "Градска градина" 346 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени