2.8° C
Предимно облачно
toggle

Предстои публично обсъждане на Бюджет 2021

26 януари 2021
image

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и заповед № 3474/19.10.2020 г., Кметът на Община Горна Оряховица инж. Добромир Добрев кани жителите на община Горна Оряховица, юридически лица, неправителствени организации, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства, представителите на спорта и цялата общественост на
публично обсъждане на бюджет 2021 г.

                 Уважаеми дами и господа,
         В условията на извънредна епидемична обстановка и въведените ограничителни мерки, проектът за бюджет на Община Горна Оряховица ще бъде обсъден през он-лайн платформа zoom.
https://us02web.zoom.us/j/88267700475
          Ще Ви бъдат представени целите и приоритетите за 2021 година, новите и текущи проекти и намеренията за капиталови разходи. На 03.02.2021 г. /сряда/ от 17,00 часа ще Ви очакваме за обсъждане на бюджет 2021. Всички материали са публикувани на сайта на Община Горна Оряховица в раздел Административна дейност/Бюджет 2021  на следния адрес: Бюджет 2021г. (g-oryahovica.bg)
         Въпроси и предложения могат да бъдат изпращани на имейл obshtina@g-oryahovica.bg или v.andreeva@g-oryahovica.bg
Мнението на всички Вас - граждани, общински съветници, кметове на кметства, ръководители на институции, медии, граждански сдружения, юридически лица, които осъществяват дейност или ползват услуги на територията на общината, е от изключителна важност.
         инж. Добромир Добрев
         Кмет на Община Горна Оряховица

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени