2.8° C
Предимно облачно
toggle

Предстои заключителна пресконференция по проект „Община Горна Оряховица работи за общество с „нулеви отпадъци”

16 март 2022
image

На 22.03.2022г. (вторник) от 11.00 ч. ще се проведе онлайн заключителна пресконференция за представяне на информация за резултатите от проект: “Община Горна Оряховица работи за общество с нулеви отпадъци “. Проектът е финансиран по процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, по приоритет ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ Административният договор за изпълнението на проекта е сключен на 15.09.2020г. между Министерство на околната среда  и водите  и Община Горна Оряховица, в качеството й на Бенефициент.
 
Линк за свободен достъп за присъединяване във виртуалната стая на заключителната пресконференция: https://meet.google.com/mqq-xdzk-roc 

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Покана за заключителна пресконференция 621 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени