2.8° C
Предимно облачно
toggle

Разчистиха нерегламентирано сметище, образувало се край СУ „Вичо Грънчаров“ в Горна Оряховица

26 март 2024
image

Нерегламентирано сметище, образувало се в близост до СУ „Вичо Грънчаров“ премахнаха днес служители на Община Горна Оряховица. На мястото на ул. „Софроний Врачански“  служителите са установили строителни отпадъци, вещи и клони, струпани от недобросъвестни граждани край контейнерите за смет.
Мястото вече е почистено и приведено в необходимия вид.
Община Горна Оряховица обаче отново напомня, че изхвърлянето на отпадъци е строго регламентирано в общинска Наредба, а също и в Закона за управление на отпадъците.
Глобата за физически лица, изхвърлящи боклуци на неразрешени места е от 300 до 1000 лв. При повторно нарушение сумите са двойни. За по-маловажни прояви се налага глоба с фиш по реда на Закона за административните нарушения и наказания - от 10 до 50 лв.
Юридическите лица се наказват с имуществена санкция от 1400 до 4000 лв.
Припомняме, че отпадъци от хартия, картон, пластмаса, стъкло, метал се изхвърлят в цветните контейнери (жълти и зелени), каквито са налични на територията на града. Търговските обекти, образуващи такива отпадъци от дейността си следва да имат сключени договори с фирми за тяхното събиране по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.
Едрогабаритните отпадъци като мебели, дървени рамки, дюшеци и др. се транспортират и предават на Регионалното депо за отпадъци във великотърновското с. Шереметя, след предварително уведомяване в общинска администрация Горна Оряховица. Транспортирането до Регионалното депо е за сметка на притежателя на отпадъците.
Строителни отпадъци от ремонтни дейности на домакинствата се предават на площадката за строителни отпадъци, която се намира зад Пречиствателната станция за отпадни води. Работно време на площадката: всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч., тел. 0882 889 975.
Абсолютно е забранено изхвърлянето на строителни отпадъци в сивите контейнери за смесени отпадъци.
Масово разпространени отпадъци се предават на площадката на „ТРАНСИНС“, разположена в кв. „Калтинец“, в гр. Горна Оряховица.
Масово разпространени отпадъци са:
• Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване - големи и малки домакински уреди, компютри, принтери, осветителни тела, луминисцентни лампи, електрически и електронни играчки, артикули за забавление или за спорт, електрически инструменти и др.
• Негодни за употреба батерии и акумулатори – негодните батерии можете да се изхвърлят и в съдове, разположени в търговски и административни сгради.
• Излезли от употреба гуми
Излезли от употреба моторни превозни средства се предават на площадката на „Максима 2008“ ЕООД, разположена в с. Поликраище, в бившия арматурен двор на селото.
Зелени отпадъци от паркове и градини могат да се оставят в чували до контейнерите за битови отпадъци. В населените места се изхвърлят в определените за целта зелени контейнери, които се събират със специализирана техника и се транспортират до компостираща инсталация на регионалното депо.
Текстилни отпадъци се изхвърлят в специализираните контейнери за разделно събиране на текстилни отпадъци. Такива са разположени до южния вход на стадиона в района на парк „Детски кът“, парк „Николай Панайотов“ (Парк „Пролет“ – на северния подход към парка, срещу ул. “Васил Левски" ), както и в района на Покрития пазар. Текстилни отпадъци трябва да са чисти и поставени в торба.
Припомняме, че на сайта на Община Горна Оряховица са публикувани площадките за изхвърляне на различни видове отпадъци: https://www.g-oryahovica.bg/ekologiya
В него е обособена и секция „Разделно събиране на отпадъци“, където също може да се намери информация за площадките: https://www.g-oryahovica.bg/announcement/razdelno-subirane-na-otpadutsi
 
 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени