2.8° C
Предимно облачно
toggle

Справка от Дирекция "Бюро по труда" за свободните работни места към 1 септември 2020 година

01 септември 2020
image

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА
СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
 
ДЛЪЖНОСТ
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ
 
БР.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ  ИЗИСКВАНИЯ
 
1.БАГЕРИСТ ОСНОВНО 1 ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ПЪТНО СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ
2.ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ СРЕДНО 1 КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ
3.ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СРЕДНО 0.5 КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ
4.ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ ВИСШЕ СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ 1 ТРУДОВ ОПИТ 5 ГОДИНИ ПО ДЛЪЖНОСТТА
5.НАСТРОЙЧИК МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ С ЦПУ СРЕДНО, МАШИНОСТРОЕНЕ 1 ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ НАД 1 ГОДИНА, ВЛАДЕЕНЕ ГОВОРИМО НА НЕМСКИ ЕЗИК
6. ЛАБОРАНТ СРЕДНО,ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ И ТЕХНОЛОГИИ 1 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ
7.МАШИНЕН ОПЕРАТОР В ХИМИЧЕСКИ И ДРУГИ СРОДНИ НА ТЯХ ПРОЦЕСИ СРЕДНО 1 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ
8.МАНИПУЛАНТ ПРОМИШЛЕНОСТТА СРЕДНО 2  
9.СЧЕТОВОДИТЕЛ ВИСШЕ, СЧЕТОВОДСТВО 1 РАБОТА С ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ, КАТО СЧЕТОВОДИТЕЛ
10.УЧИТЕЛ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ВИСШЕ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 0.5  
11.УЧИТЕЛ ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ВИСШЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, АВТОМАТИКА, КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА 1  
12. ГОТВАЧ СРЕДНО 1 ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50%,  ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ГОТВАЧ, ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 1 ГОДИНА.
13.СЕРВИТЬОР СРЕДНО 1 ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 1 ГОДИНА
14.ГОТВАЧ СРЕДНО,ОСНОВНО 1 ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 1 ГОДИНА
15.ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СРЕДНО 1  
16.МОНТАЖНИК МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ СРЕДНО ТЕХНИЧЕСКО 1  
17. МАШИНЕН ОПЕРАТОР СРЕДНО 3  
18.УЧИТЕЛ ДЕТСКА ГРАДИНА ВИСШЕ ПУП,ПНУП 1 БАЗОВИ И СПЕЦИФИЧНИ КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ
19.ЛОГОПЕД ВИСШЕ ЛОГОПЕДИЯ 1  
20. МАШИНЕН ОПЕРАТОР ВУЛКАНИЗИРАНЕ НА ГУМИ СРЕДНО, ТЕХНИЧЕСКО ИЛИ ДВГ 1  
21. ЛЕКТОР ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ВИСШЕ, БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1 288 ЧАСА
22. СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ ВИСШЕ, ИКОНОМИКА 1 1 ГОДИНА ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
23.ЮРИСКОНСУЛТ ВИСШЕ, ПРАВО ЮРИДИЧЕСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ 1  
24. ОБЩ РАБОТНИК СРЕДНО 1  
25. ЛЕКТОР ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ВИСШЕ, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 1 ЛЕКТОР122 ЧАСА
26.ЛЕКТОР ПО БИОЛОГИЯ, ХИМИЯ, ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ВИСШЕ, ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ 1 ЛЕКТОР 211 ЧАСА
27. УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ВИСШЕ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 0,5  
28.УЧИТЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ ВИСШЕ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 0,5  
29.УЧИТЕЛ В ГРУПА ЦОУД V-VII КЛАС ВИСШЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ 1  
30.УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ВИСШЕ, БЕЛ 1  
31.УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ВИСШЕ, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 1  
32.УЧИТЕЛ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ ВИСШЕ, ИСТОРИЯ 1  
СПРАВКА В СТАИ  202, 208, 212 и ЦЕНТЪР РАБОТА  на БЮРО ПО ТРУДА – ГОРНА ОРЯХОВИЦА И СТАЯ  1 – ФИЛИАЛ ГРАД СТРАЖИЦА 
СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА СТРАЖИЦА
 
ДЛЪЖНОСТ
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ
 
БР.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ  ИЗИСКВАНИЯ
 
1. ШОФЬОР НА АВТОБУС   1 КАТЕГОРИЯ DE, ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
2. УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ВИСШЕ, АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ 1  
СПРАВКА В СТАИ  202, 208, 212 и ЦЕНТЪР РАБОТА  на БЮРО ПО ТРУДА – ГОРНА ОРЯХОВИЦА И СТАЯ  1 – ФИЛИАЛ ГРАД СТРАЖИЦА
 
СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ИЗВЪН ОБЩИНИ ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ЛЯСКОВЕЦ И СТРАЖИЦА
 
ДЛЪЖНОСТ
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ
 
БР.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ  ИЗИСКВАНИЯ
 
1.МАШИНЕН ОПЕРАТОР ШИЕНЕ   30 ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
2.ГОТВАЧ СРЕДНО 2 ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 2 ГОДИНИ
3.МАШИНИСТ ПЪТНО СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ ОСНОВНО 1 СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПСМ  И ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 1 ГОДИНА
4.ШОФЬОР САМОСВАЛ ОСНОВНО 1 СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС КАТЕГОРИЯ С  И ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 1 ГОДИНА
5.МОНТАЖНИК НА ЕЛЕКТРОННИ ЕЛЕМЕНТИ   500  
6.ЕЛЕКТРОМЕХАНО
ШЛОСЕР
  3 ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
 
СПРАВКА В СТАИ  202, 208, 212 и ЦЕНТЪР РАБОТА  на БЮРО ПО ТРУДА – ГОРНА ОРЯХОВИЦА И СТАЯ  1 – ФИЛИАЛ ГРАД СТРАЖИЦА

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени