5° C
Слънчево
toggle

Справка от Дирекция "Бюро по труда" за свободните работни места към 12 ноември 2021 година

12 ноември 2021
image

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИ ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ЛЯСКОВЕЦ
No. Длъжност брой Образование Други изисквания
  9112-0004 Чистач/ Хигиенист 1 Средно  
  4110-2005 Технически сътрудник 1 Висше, Средно Англ.ез.; Word,  Excel
  7322-2006 Монтажник 1 Средно  
  8189-2022 Машинен оператор 2 Средно  
  9622-0001/Общ работник 2 Средно, Основно  
  4321-2021 Началник, склад 1 Средно/икономическо или техническо  1 год. стаж
  7212-1001 Заварчик  1 Средно  1 год. стаж
1071 8212-2002 Машинен оператор, навиване на бобина 2 Средно  
1066 5321-1001 Болногледач 1 Средно  
1065 9112-0004 Чистач/ Хигиенист 2 Начално  
1064 5321-1002 Санитар 1 Начално  
1052 3346-3004 Съдебен секретар 1 Средно MS Office
1050 4212-3008 Крупие 1 Основно  
1049 8341-2004 Оператор селско-стопански машини 2 Средно Правоспособност за водач ССМ
1048 5321-1002 Санитар 2 Основно  
1037 7412-2008 Електромеханошлосер 1 Средно/ Електротехника и енергетика  
1036 7233-2010 Механошлосер 1 Средно/ Машиностроене, металообработване,  металургия  
3222 3341-3005/Административен специалист с контролни функции 1 Средно/Висше техническо схема "Младежка заетост"
1029 8182-2004/Огняр 1 Средно Правоспособност за газови котли
1023 8342-2007 Машинист, пътно-строителни машини  2 Основно правоспособност за ПСМ; 1 год. стаж
1022 8332-2003 Шофьор, самосвал 2 Средно  1 год. стаж
1021 5223-2001/Продавач-консултант 2 Средно компютърни умения
964 8189-2022 Машинен оператор 5 Средно/машиностроене  
962 3312-5001 Кредитен специалист, банка 1 Средно  
960 7533-1011 Шивач, кожа 1 Средно, Основно  
940 5223-2001/Продавач-консултант 1 Средно/Електроника, Автоматика  1 год. стаж
938 7223-2042 Шлайфист 1 Средно / Машиностроене  1 год. стаж
935 9329-0018 Общ работник, промишлеността 14 Средно  1 год. стаж в производство
934 9622-0001/Общ работник 5 Основно, Начално  
932 8189-2022 Машинен оператор 3 Средно  
931 9622-0001/Общ работник 2 Основно  
930 7322-2006 Монтажник 2 Средно кат.В
875 7233-2009 Механик, промишлено оборудване 1 Средно  
859 5243-0002/Продавач, разносна търговия 2 Средно по проект "Заетост за теб"
846 8153-2004/Машинен оператор, шиене 1 Средно  1 год. стаж
845 7532-2002 Крояч, текстил 1 Средно  3 год. стаж
843 5245-0001 Обслужващ, бензиностанция/газостанция 2 Средно  
836 9622-0001/Общ работник 1 Средно  
829 7318-1022 Гладач 2 Средно, Основно  1 год. стаж
828 7533-1014 Шивач 5 Средно, Основно  2 год. стаж
827 7532-2002 Крояч, текстил 1 Средно  
374 5223-2001/Продавач-консултант 1 Средно по проект "Заетост за теб"
287 8322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобил 1 Средно по проект "Заетост за теб"
154 5243-0002/Продавач, разносна търговия 1 Средно по проект "Заетост за теб"
 
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА
No. Длъжност брой Образование Други изисквания
202 5414-1002/Пазач, въоръжена охрана 5 Средно / Сигурност  
195 9333-0007/Товарач 4 Средно  
                 
 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2023. Всички права запазени