2.8° C
Предимно облачно
toggle

Справка от Дирекция "Бюро по труда" за свободните работни места към 27 октомври 2020 година

27 октомври 2020
image

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА
СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
 
ДЛЪЖНОСТ
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ
 
БР.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ  ИЗИСКВАНИЯ
 
1. ГОТВАЧ СРЕДНО 1 ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50%,  ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ГОТВАЧ, ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 1 ГОДИНА.
2.СЕРВИТЬОР СРЕДНО 1 ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 1 ГОДИНА
3. МАШИНЕН ОПЕРАТОР ВУЛКАНИЗИРАНЕ НА ГУМИ СРЕДНО, ТЕХНИЧЕСКО ИЛИ ДВГ 1  
4. ОБЩ РАБОТНИК СРЕДНО,ОСНОВНО 2  
5. КРАНИСТ СРЕДНО, ОСНОВНО 1 ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КРАН 30 ТОНА
6.МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ СРЕДНО 2  
7.НАЧАЛНИК СКЛАД МАТЕРИАЛИ СРЕДНО 1 КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ-РАБОТА СЪС СКЛАДОВА ПРОГРАМА ТРУДОВ ОПИТ КАТО НАЧАЛНИК СКЛАД 3 ГОДИНИ
8.ТОВАРО-РАЗТОВАРАЧ СРЕДНО, ОСНОВНО 1  
9.КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ СРЕДНО 5  
10.ТЕХНИК АВТОМАТИЗАЦИЯ СРЕДНО 1 КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ
11.МАШИНЕН ОПЕРАТОР ШИЕНЕ СРЕДНО 2 ТРУДОВ ОПИТ ДО 1 ГОДИНА
12.ШОФЬОР ТЕЖКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ ОСНОВНО,СРЕДНО 1 ШОФЬОРСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ КАТЕГОРИЯ „С”,ТРУДОВ ОПИТ КАТО ШОФЬОР 1 ГОДИНА
13.ОБЩ РАБОТНИК В СТРОИТЕЛСТВОТО НА СГРАДИ СРЕДНО 2 ШОФЬОРСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ КАТЕГОРИЯ „В”
14.ОБЩ РАБОТНИК ОСНОВНО 3  
15.ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ СРЕДНО 1  
16.ЕЛЕКТРОТЕХНИК СРЕДНО, СИЛНОТОКОВА ЕЛЕКТРО СПЕЦИАЛНОСТ 1  
17.ОГНЯР НА ГАЗ СРЕДНО, ОСНОВНО 1 ПРАВОСПОСОБНОСТ
18.МАШИНЕН ОПЕРАТОР ,МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ СРЕДНО 30  
19.МАШИНЕН ОПЕРАТОР МОНТАЖЕН КОНВЕЙЕР СРЕДНО 30  
20.МАШИНЕН ОПЕРАТОР ШИЕНЕ СРЕДНО 10 1 ГОДИНА ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
21.КРОЯЧ ТЕКСТИЛ СРЕДНО 1 1 ГОДИНА ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
22.РАБОТНИК СПОМАГАТЕЛНИ ШИВАШКИ ДЕЙНОСТИ СРЕДНО 1  
23.УЧИТЕЛ В ДЕТСКА ГРАДИНА ВИСШЕ, ПУП, ПНУП 1  
СПРАВКА В СТАИ  202, 208, 212 и ЦЕНТЪР РАБОТА  на БЮРО ПО ТРУДА – ГОРНА ОРЯХОВИЦА И СТАЯ  1 – ФИЛИАЛ ГРАД СТРАЖИЦА 
СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА СТРАЖИЦА
 
ДЛЪЖНОСТ
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ
 
БР.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ  ИЗИСКВАНИЯ
 
1. ОГНЯР, ПАРНИ И ВОДОГРЕЙНИ ИНСТАЛАЦИИ ОСНОВНО 1 ПРАВОСПОСОБНОСТ
2. АНКЕТЬОРИ СРЕДНО 30  
3. ОБЩ РАБОТНИК   4  
СПРАВКА В СТАИ  202, 208, 212 и ЦЕНТЪР РАБОТА  на БЮРО ПО ТРУДА – ГОРНА ОРЯХОВИЦА И СТАЯ  1 – ФИЛИАЛ ГРАД СТРАЖИЦА
 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени