2.8° C
Предимно облачно
toggle

Справка от Дирекция "Бюро по труда" за свободните работни места към 29 април 2020 година

29 април 2020
image

ДИРЕКЦИЯ  БЮРО ПО ТРУДА -  ГОРНА ОРЯХОВИЦА
СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
 
ДЛЪЖНОСТ
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ
 
БР.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ  ИЗИСКВАНИЯ
 
1.ТОВАРАЧ СРЕДНО 4 РАБОТА СЪС СКЛАДОВ СОФТУЕР, ИЛИ АНАЛОГИЧЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 3 ГОДИНИ, ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50%
2. КАСИЕР ВИСШЕ, ИКОНОМИЧЕСКО 2 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, РАБОТА С КОМПЮТЪР, СТАЖ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 1 ГОДИНА. ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50%
3.ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СРЕДНО 2  
4.ШИВАЧИ СРЕДНО 4  
5.ПОМОЩНИК КУХНЯ ОСНОВНО 1  
6.САНИТАР   2  
7. ПЛАСЬОР СТОКИ СРЕДНО 2 ШОФЬОР КАТ.”C”, ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 1 ГОДИНИ, ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50%
8.НОСАЧ ТОВАРАЧ СТОКИ СРЕДНО 1 ШОФЬОР КАТ.”В”, ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 1 ГОДИНИ, ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50%
9.ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ   1  
10.ГОТВАЧ СРЕДНО 2 ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ГОТВАЧ,ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 1 ГОДИНИ, ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50%
11.СЕРВИТЬОР СРЕДНО 1 ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50%
12. ПРОДАВАЧ ПАВИЛИОН СРЕДНО, ТЪРГОВИЯ 1 ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50%, 5 ГОДИНИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
13.ЧИСТАЧ-ХИГИЕНИСТ СРЕДНО 1  
СПРАВКА В СТАИ  202, 208, 212 и ЦЕНТЪР РАБОТА  на БЮРО ПО ТРУДА – ГОРНА ОРЯХОВИЦА И СТАЯ  1 – ФИЛИАЛ ГРАД СТРАЖИЦА
 
СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА СТРАЖИЦА
 
ДЛЪЖНОСТ
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ
 
БР.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ  ИЗИСКВАНИЯ
 
1.ПАКЕТИРОВАЧ   2  
2.ПАКЕТИРОВАЧ   1 ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50%
3.ОБЩ РАБОТНИК ПРОМИШЛЕНОСТТА   1 ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50%
4.ТЕХНОЛОГ НА ХЛЯБ, ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ СРЕДНО, ТЕХНОЛОГИЯ НА ХЛЯБА И ХЛЕБНИТЕ ИЗДЕЛИЯ 1 ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50%, 5 ГОДИНИ СТАЖ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА
5.СЕЗОНЕН РАБОТНИК ЗЕМЕДЕЛИЕ   5  
 
СПРАВКА В СТАИ  202, 208, 212 и ЦЕНТЪР РАБОТА  на БЮРО ПО ТРУДА – ГОРНА ОРЯХОВИЦА И СТАЯ  1 – ФИЛИАЛ ГРАД СТРАЖИЦА
 
СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ИЗВЪН ОБЩИНИ ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ЛЯСКОВЕЦ И СТРАЖИЦА
 
ДЛЪЖНОСТ
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ
 
БР.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ  ИЗИСКВАНИЯ
 
1. СПЕЦИАЛИСТ, ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА ГРУПА ПО ЕЛЕКТРО БЕЗОПАСНОСТ 1 ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 1 ГОДИНА
2.КРАНИСТ СРЕДНО,ОСНОВНО 4 ТРУДОВ ОПИТ НА МАШИНА ОТ СЪЩИЯ ТИП И ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МАШИНА ОТ НУЖНИЯ ТИП
3.ШОФЬОР ЦИСТЕРНА СРЕДНО,ОСНОВНО 4 ТРУДОВ ОПИТ  ПО СПЕЦИАЛНОСТТА НАД 1 ГОДИНА.СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УП- РАВЛЕНИЕ НА МПС КАТЕГОРИЯ ”D”+ADR
4.БАГЕРИСТ СРЕДНО,ОСНОВНО 41 ТРУДОВ ОПИТ НА МАШИНА ОТ СЪЩИЯ ТИП И ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МАШИНА ОТ НУЖНИЯ ТИП
5.ОБЩ РАБОТНИК СРЕДНО,ОСНОВНО 180  
6.ЗАВАРЧИК СРЕДНО,ОСНОВНО С ПРИДОБИТА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 100 ТРУДОВ ОПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА НАД 3 ГОДИНИ И ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА. ЗАВАРЯВАНЕ НА ТРЪБИ,СО,ТОЧКОВО ЗАВАРЯВАНЕ
7.ШОФЬОР АВТОКРАН СРЕДНО,ОСНОВНО 20 ТРУДОВ ОПИТ НА МАШИНА ОТ СЪЩИЯ ТИП И ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МАШИНА ОТ НУЖНИЯ ТИП
8.ШОФЬОР ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ СРЕДНО,ОСНОВНО 18 ТРУДОВ ОПИТ НА МАШИНА ОТ СЪЩИЯ ТИП И ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МАШИНА ОТ НУЖНИЯ ТИП. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС КАТЕГОРИЯ „С”
9.ПРЕВОДАЧ ВИСШЕ,СРЕДНО 1 ВЛАДЕЕНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
10.ОПЕРАТОР ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ВИСШЕ,СРЕДНО 2 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И РАБОТА С КОМПЮТЪР
11.КАМЕРИЕРКА СРЕДНО 1 ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50%, 5 ГОДИНИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
12.МЕЖДУНАРОДЕН ШОФЬОР СРЕДНО 1 ШОФЬОРСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ КАТЕГОРИЯ СЕ, СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ, ДИГИТАЛНА КАРТА,УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ГОДНОСТ
 
СПРАВКА В СТАИ  202, 208, 212 и ЦЕНТЪР РАБОТА  на БЮРО ПО ТРУДА – ГОРНА ОРЯХОВИЦА И СТАЯ  1 – ФИЛИАЛ ГРАД СТРАЖИЦА

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени