2.8° C
Предимно облачно
toggle

Справка от Дирекция "Бюро по труда" за свободните работни места към 30 юни 2020 година

30 юни 2020
image

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА
СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
 
ДЛЪЖНОСТ
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ
 
БР.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ  ИЗИСКВАНИЯ
 
1.ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СРЕДНО 3  
2. ПЛАСЬОР СТОКИ СРЕДНО 2 ШОФЬОР КАТ.”C”, ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 1 ГОДИНИ, ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50%
3.НОСАЧ ТОВАРАЧ СТОКИ СРЕДНО 1 ШОФЬОР КАТ.”В”, ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 1 ГОДИНИ, ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50%
4.ГОТВАЧ СРЕДНО 2 ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ГОТВАЧ,ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 1 ГОДИНИ, ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50%
5.СЕРВИТЬОР СРЕДНО 1 ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50%
6. ПРОДАВАЧ ПАВИЛИОН СРЕДНО, ТЪРГОВИЯ 1 ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50%, 5 ГОДИНИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
7.ЕКСПЕРТ ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ СРЕДНО 1  
8. ЕЛЕКТРОТЕХНИК СРЕДНО, ЕЛЕКТРО
ТЕХНИЧЕСКО
1 ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
9. ГОТВАЧ СРЕДНО,ОСНОВНО 2 НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ – 4 ЧАСА,ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
10.ШИВАЧ МЪЖКО ОБЛЕКЛО СРЕДНО, ОСНОВНО 5  
11. ТОВАРАЧИ ОСНОВНО 2  
12.СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО ЗАМЕСТВАНЕ ВИСШЕ, ХИМИЯ 1 ВЛАДЕЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Е ПРЕДИМСТВО, ПОЛЗВАНЕ НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И ОФИС ПАКЕТ, ТРУДОВ СТАЖ МИНИМУМ 1 ГОДИНА.
13.ВОДОПРОВОДЧИК ПОДДРЪЖКА СРЕДНО 1  
14.ШОФЬОР ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ СЛЕДНО 1 ШОФЬОРСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ КАТЕГОРИЯ „DЕ”
15.РАБОТНИК ТОВАРО-РАЗТОВАРНА ДЕЙНОСТ ОСНОВНО,СРЕДНО 2  
16.ШОФЬОР ТЕЖКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ СРЕДНО 1 ШОФЬОРСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ КАТЕГОРИЯ „СЕ”
17. ШОФЬОР АВТОКРАН СРЕДНО 2 ШОФЬОРСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ КАТЕГОРИЯ „СЕ”
18.МАНИПУЛАНТ, ПРОМИШЛЕНОСТТА СРЕДНО 2  
19.ТОВАРАЧ ОСНОВНО,СРЕДНО 1  
20.ИНЖЕНЕР ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ВИСШЕ МАГИСТЪР СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР 1 ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ С ОБЩО И СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ WORD,EXCEL,INTERNET,AUTO CAD 5 ГОДИНИ СТАЖ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА
21. ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР СРЕДНО,
СТРОИТЕЛНО
1 ВЛАДЕЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
22.ШОФЬОР АВТОБУС ОСНОВНО 1 ШОФЬОР КАТЕГОРИЯ - DE
 
СПРАВКА В СТАИ  202, 208, 212 и ЦЕНТЪР РАБОТА  на БЮРО ПО ТРУДА – ГОРНА ОРЯХОВИЦА И СТАЯ  1 – ФИЛИАЛ ГРАД СТРАЖИЦА
 
СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА СТРАЖИЦА
 
ДЛЪЖНОСТ
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ
 
БР.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ  ИЗИСКВАНИЯ
 
1.ПАКЕТИРОВАЧ   1 ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50%
2.ОБЩ РАБОТНИК ПРОМИШЛЕНОСТТА   1 ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50%
3.ТЕХНОЛОГ НА ХЛЯБ, ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ СРЕДНО, ТЕХНОЛОГИЯ НА ХЛЯБА И ХЛЕБНИТЕ ИЗДЕЛИЯ 1 ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50%, 5 ГОДИНИ СТАЖ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА
4.КРАНИСТ СРЕДНО 1 ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 3 ГОДИНИ, ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
5.СТРУГАР СРЕДНО ТЕХНИЧЕСКО 1 ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 5 ГОДИНИ,
6.ЗАВАРЧИК СРЕДНО 1 ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 4 ГОДИНИ,
7.ПЯСЪКОСТРУЙЧИК СРЕДНО, ОСНОВНО 1 ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 1 ГОДИНИ,
 
СПРАВКА В СТАИ  202, 208, 212 и ЦЕНТЪР РАБОТА  на БЮРО ПО ТРУДА – ГОРНА ОРЯХОВИЦА И СТАЯ  1 – ФИЛИАЛ ГРАД СТРАЖИЦА 
 
СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ИЗВЪН ОБЩИНИ ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ЛЯСКОВЕЦ И СТРАЖИЦА
 
ДЛЪЖНОСТ
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ
 
БР.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ  ИЗИСКВАНИЯ
 
1. СПЕЦИАЛИСТ, ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА ГРУПА ПО ЕЛЕКТРО БЕЗОПАСНОСТ 1 ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 1 ГОДИНА
2.КАМЕРИЕРКА СРЕДНО 1 ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50%, 5 ГОДИНИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
 
СПРАВКА В СТАИ  202, 208, 212 и ЦЕНТЪР РАБОТА  на БЮРО ПО ТРУДА – ГОРНА ОРЯХОВИЦА И СТАЯ  1 – ФИЛИАЛ ГРАД СТРАЖИЦА

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени