2.8° C
Предимно облачно
toggle

Три Концепции за интегрирани териториални инвестиции, разработени от Община Горна Оряховица бяха подложени на обществено обсъждане

20 март 2024
image

Три Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ), разработени от Община Горна Оряховица и преминали успешно етапа на проверка за административно съответствие и допустимост, бяха подложени на обществено обсъждане.
Представянето на концепциите се състоя в Зала 1 на Общината, като бяха поканени неправителствени организации, граждани, заинтересовани лица. На обсъждането присъстваха кметът Николай Рашков, зам.-кметът по бюджет и финанси Даниел Божанков, началникът на отдел „Икономическо развитие“ Петя Комитова и експерти от администрацията. 
За първи път на общините се дава възможност да разработят идейни проекти с мащабни концепции, които обхващат не просто един обект или една услуга, а широка мрежа от компоненти - инфраструктура, услуги, различни партньорства с населени места, институции и организации. Подобна свързаност е в полза на целия регион. Това каза зам.-кметът Даниел Божанков. Той изрази мнение, че подадените за одобрение миналата есен концепции на Община Горна Оряховица са много добре разработени. „Идеята е целият район да бъде обновен, програмата обхваща доста сериозен ресурс“, подчерта заместник-кметът.
Интегрираният териториален подход за инвестиране на европейски средства е основен за програмния период до 2027 г. Концепциите съдържат проектни идеи за дейности, които в комбинация помежду си ще допринасят за развитието на региона.
Представената комбинирана концепция за междусекторна система е в партньорство Индустриален парк – „Ряховец“ ЕАД, Агенция „Пътна инфраструктура“, ДП “Национална компания „Железопътна инфраструктура“, „Континвест“ ООД, „Захарни заводи“ АД, Професионална гимназия по хранителни технологии „Проф. д-р Асен Златаров“ и „Захар“ ЕАД. Тя предвижда изграждане и на Индустриален парк „Ряховец“ до летището, транспортна достъпност, развитие на Северната и Източната промишлени зони на Горна Оряховица. 
Предвижда се изграждане на ул. „Христо Ботев“, като връзка между Индустриалния парк и път ІІІ 514, както и връзка с летището и очаквания терен на Интермодален терминал. Улицата трябва да отговаря на изискванията за товароносимост и да включва изграждане на спирка за градски транспорт.
Сред инфраструктурните планове, които концепцията включва е и изграждане на Северен обходен път и осигуряване на бърза връзка с главния републикански път I-5 и бъдещо трасе на АМ „Хемус“. Ако концепцията получи подкрепа и одобрение, ще бъдат извършени реконструкции на ул. „Св. княз Борис І“, ул. „Македония“ ул. „Моско Грънчаров“ и ул. „Антон Страшимиров“ и на парк „Никола Петров“.
С инвестиции по същата концепция се предвижда обновяване на образователната среда на Професионална гимназия за хранителни технологии „Проф. д-р Асен Златаров“ и закупуване на автобус, изграждане на ново складово хале, на фотоволтаична инсталация и др.
Презентация на концепцията вижте от следния линк: https://docs.google.com/presentation/d/15OR9mEIo9hfkhNyKGKV9XAGWxpTSBO0P/edit?usp=sharing&ouid=109496258102671962122&rtpof=true&sd=true
Онлайн анкета за гласуване: https://forms.gle/sTf8rhmSfW5reP1L9
 
Втората представена пред обществеността комбинирана концепция обхваща бизнес и предприемаческа екосистема, заедно със здравно-социална такава. Предвижда се нова медицинска апаратура за МБАЛ “Св. Иван Рилски“, изграждане на нови обекти за социална грижа, нови производствени бази, реконструкция на общински пазар Горна Оряховица и ремонтирани пътни отсечки между населени места в общината. Предвижда също улични ремонти и изграждане на кръгово кръстовище в гр. Горна Оряховица между улиците „Мано Тодоров“ и „Хр. Смирненски“, с предвидена към него техническа инфраструктура, тротоар, велоалея, улично осветление и видеонаблюдение.
Ако концепцията получи финансиране, реализирането на заложените проектни идеи ще се извършва в партньорство между Община Горна Оряховица, МБАЛ „Св. Иван Рилски“, Сдружение „Мария“ – Г. Оряховица, „Общински пазари“ ЕООД, „Ес ленд“ ЕООД, ДП НКЖИ.
Линк към презентация на концепцията: https://docs.google.com/presentation/d/1OXw0RhhA2fEWdcgbFh4fsKKya4E6kcEF/edit?usp=sharing&ouid=109496258102671962122&rtpof=true&sd=true
Онлайн анкета за гласуване: https://forms.gle/mEjHQeXphc551rfL7
 
Намаляване на замърсяването на въздуха в община Горна Оряховица, чрез реализиране на зелена инфраструктура в градска среда, предвижда третата концепция, подложена на обществено обсъждане. Целта е намаляване наднормените нива на фини прахови частици.
Предвиждат се инвестиции в поливни системи и в  растителни видове с най-висока степен на ефективност по отношение улавянето на ФПЧ и пречистването на въздуха по естествен път -  изграждане на зелени пояси, залесяване, затревяване и др.
Линк към презентация на концепцията: https://docs.google.com/presentation/d/1cZYADmPWWORtcelDqePBJH1BObCxSQkD/edit?usp=sharing&ouid=109496258102671962122&rtpof=true&sd=true
Онлайн анкета за гласуване: https://forms.gle/3KLrSKPpGb3fXA9v6
 
По време на обсъждането присъстващите също имаха възможност да дадат мнения и препоръки в специални анкети. Всички коментари ще бъдат представени на широкия състав на Регионалния съвет за развитие на Северен централен регион, който трябва да изготви приоритизиран списък с концепции за изпълнение.
 
 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени