-0.3° C
Предимно облачно
toggle

Заповед на инж. Добромир Добрев за удължаване на противоепидемичните мерки до 13.05.2020 г.

10 април 2020
image

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки от Националния оперативен щаб, и Решение за удължаване на срока на обявеното извънредно положение, прието от 44-то Народно събрание на 3 април 2020г. и обнародвано в ДВ, брой 33 от 7 април 2020г. 

НАРЕЖДАМ:            
                        Изменям моя Заповед № 780/14.03.2020г., допълнена със Заповед № 850/18.03.2020г. и Заповед № 963/24.03.2020г. и Заповед № 972/26.03.2020г. като удължавам срока на въведените противоепидемични мерки до 13.05.2020г.
 
            Препис от настоящата заповед да се връчи на секретаря на общината, ресорните заместник-кметове, кметовете и кметските наместници, началника на Районно управление Горна Оряховица и да се публикува на официалната интернет страница на Община Горна Оряховица.
           Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Анелия Димитрова - Секретар на Община Горна Оряховица. 
 
инж. Добромир Добрев
Кмет на Община Горна Оряховица

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Заповед №1238 от 10.04.2020 г. 40 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2023. Всички права запазени