2.8° C
Предимно облачно
toggle

Заповед на кмета инж.Добромир Добрев във връзка с настъпващите зимните мерки на територията на община Горна Оряховица

02 декември 2020
image

             На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1, т. 13 от Наредба за управление на дейностите по изхвърляне, събиране, складиране, превозване, преработване, оползотворяване и обезвреждане на битови, строителни и опасни отпадъци на територията на Община Горна Оряховица във връзка с чл.8, ал.1, т.3 и чл.10, ал.1, т.21 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Горна Оряховица 
 

 
Н А Р Е Ж Д А М:
 
  1. Във връзка с настъпването на зимния период всички граждани, предприятия и фирми на територията на Община Горна Оряховица се задължават да освободят уличните платна и тротоарите от вещи и строителни материали в това число: МПС, спрени от движение, както и всички други, ограничаващи автомобилното и пешеходно движение.
  2. Не се извършват дейности по разкопаване на уличните платна, алеи, тротоари, зелени площи и вътрешно квартални пространства, с цел безпрепятственото придвижване на пешеходци и автомобили.
  3. Юридическите лица и други организации да извършват почистване и  обезопасяване, в следствие от снеговалежи и заледяване, на тротоарите и площите пред стопанисваните от тях обекти с цел безпрепятственото придвижване на пешеходци.
    4.   Гражданите са длъжни да почистват тротоарите пред жилищните кооперации от                 сняг както и да отстраняват ледените висулки от сградите.
 
            Период на въведените мерки и ограничения от 30.11.2020г.  до 30.03.2021г.

 
 
инж. Добромир Добрев
Кмет на Община Горна Оряховица

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Заповед 3870-78652169.pdf 861 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени