17.4° C
Слънчево
toggle

Общ устройствен план

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Схема транспорт и комуникации 1,2 MB 20 декември 2021
2 Схема собственост 1,1 MB 20 декември 2021
3 Схема недвижимо културно наследство 748 KB 20 декември 2021
4 Схема категория земя 973 KB 20 декември 2021
5 Енергийна схема 1,2 MB 20 декември 2021
6 Схема ВиК 1,2 MB 20 декември 2021
7 Схема вид територия 993 KB 20 декември 2021
8 Окончателен проект на Общ устройствен план 1,5 MB 20 декември 2021
9 Обяснителна записка окончателен проект 8 MB 20 декември 2021
10 Екологична оценка на Общия устройствен план - актуализирана 3,8 MB 29 октомври 2021
11 Екологична оценка на Общия устройствен план - нетехническо резюме - актуализирана 221 KB 29 октомври 2021
12 Доклад за оценка на съвместимостта на Общия устройствен план на Община Горна Оряховица - актуализиран 1,8 MB 29 октомври 2021
13 Задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на Общия устройствен план на Община Горна Оряховица - актуализирано 287 KB 29 октомври 2021
14 Общ устройствен план на Община Горна Оряховица - предварителен проект - актуализиран 4,6 MB 29 октомври 2021
15 Общ устройствен план на Община Горна Оряховица - предварителен проект - актуализиран 4,1 MB 29 октомври 2021
16 Обявление за предстоящо обществено обсъждане на Общия устройствен план на Община Горна Оряховица 256 KB 08 септември 2021
17 Обяснителна записка 7,9 MB 08 септември 2021
18 Опорен план 3,8 MB 08 септември 2021
19 Предварителен проект 4,1 MB 08 септември 2021
20 Схема собственост 18,6 MB 08 септември 2021
21 Схема видове територии 18,5 MB 08 септември 2021
22 Схема категория земя 18,5 MB 08 септември 2021
23 Схема транспорт и комуникации 1,6 MB 08 септември 2021
24 Схема недвижимо културно наследство 2,7 MB 08 септември 2021
25 Схема ВиК 1,7 MB 08 септември 2021
26 Схема енергийна и съобщителна инфраструктура 1,6 MB 08 септември 2021
27 Екологична оценка - нетехническо резюме 254 KB 08 септември 2021
28 Екологична оценка на Общия устройствен план 9,8 MB 08 септември 2021
29 Доклад за оценка на съвместимостта на Общия устройствен план на Община Горна Оряховица 3,1 MB 08 септември 2021
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2023. Всички права запазени