2.8° C
Предимно облачно
toggle

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И НАЕМНИ ОТНОШЕНИЯ

Всички документи по образец, изисквани от отделa могат да се получат от Центъра за информационно и административно обслужване, където се заплащат таксите за съответната услуга. От там се получават и готовите документи в указания нормативен срок.


Телефони за справка:
0618 / 6-05-01 - Централа на Общината вътр. 104
Център за информационно и административно обслужване
Работно време: 8:00 – 17:00 часа
 
 
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени