2.8° C
Предимно облачно
toggle

Одобряване и обявяване на проект за изменение на ПУП

Одобряване и обявяване на проект за изменение на ПУП

Необходими документи:
  1. Заявление по образец;
  2. Документ за собственост;
  3. Скица на имот;
  4. Проект в 3 екземпляра;
  5. Заповед на кмета за допускане;
  6. Становище на главен архитект;
  7. Квитанция за платена такса.
Одобряване на проект за ПУП и ЧИ на ПУП, парцеларни планове по реда на чл.128, ал.2 и 129, ал.1 от ЗУТ с решение на Общински съвет и обнародване в Държавен вестник – 270 лв.

Разглеждане и приемане на ЕСУТ на изменения на ПУП (план за регулация, план за застрояване и РУП), обявяване съгласно чл.128, ал.3 от ЗУТ:
Такса: 235.00 лв.
Срок: 30 дни

Банкова сметка на Община Горна Оряховица
„Първа инвестиционна банка“ АД
Код BIC: FINVBGSF
Банкова сметка: BG45 FINV 9150 8416 8037 76
Такса за технически услуги – 44 80 01


 
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Заявление за одобряване на подробен устройствен план 16 KB 01 декември 2021
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени