2.8° C
Предимно облачно
toggle

Одобряване на комплексен проект

Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (чл.150, ал.3 и 4 от ЗУТ)

За одобряване на инвестиционен проект, като част от комплексен проект по реда на чл. 150 от ЗУТ, се заплаща таксата по т. 26.1 , увеличена с 30 %, не по-малко от 65.00 лв., но не повече от 1700.00 лв.


Издаване на разрешение за строеж по одобрен комплексен инвестиционен проект (чл. 150 от ЗУТ)
Необходими документи:
  1. Заявление по образец;
  2. Квитанция за платена такса.
Такса:

на обекти І-ІІІ категория – 130.00 лв.
на обекти ІV-V категория – 104.00 лв.

Срок: – 7 дни


Банкова сметка на Община Горна Оряховица
„Първа инвестиционна банка“ АД
Код BIC: FINVBGSF
Банкова сметка: BG45 FINV 9150 8416 8037 76
 
Такса за технически услуги – 44 80 01
 
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Заявление за съгласуване и одобряване 268 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени