2.8° C
Предимно облачно
toggle

Осигуряване на независим живот в Община Горна Оряховица

ПРОЕКТ
 „Осигуряване на независим живот в Община Горна Оряховица”
BG05M9OP001-2.002-0021-C01
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд (ЕСФ) чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020
 
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Проект : „Осигуряване на независим живот в Община Горна Оряховица” BG05M9OP001-2.002-0021-C01. 224 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени