2.8° C
Предимно облачно
toggle

Презаверяване на разрешение за строеж

Презаверяване на разрешение за строеж (чл. 153, ал. 3 от ЗУТ)
Необходими документи:
  1. Заявление свободен текст;
  2. Разрешение за строеж;
  3. Квитанция за платена такса.
За презаверяване на разрешение за строеж, чл. 153, ал.3, се заплаща такса 50% от таксата по чл.34, ал.2, т.8, съответно:
Такса:
за обекти І-ІІІ категория – 50.00 лв.
за обекти ІV-V категория – 40.00 лв.
за обекти VІ категория-20.00 лв.
Срок: 7 дни

Банкова сметка на Община Горна Оряховица
„Първа инвестиционна банка“ АД
Код BIC: FINVBGSF
Банкова сметка: BG45 FINV 9150 8416 8037 76
Такса за технически услуги – 44 80 01

 
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Заявление за презаверяване на Разрешение за Стоеж.pdf 159 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени