2.5° C
Предимно облачно
toggle

Прием първи клас

Уважаеми родители,
Системата за прием в първи клас е активна, но затворена за подаване на заявления!
Системата ще бъде отворена за подаване на заявления от 10,00 ч. на 09.05.2023 г., съгласно календарния график.
Може да заредите от следния адрес:
https://schoolgo.uslugi.io/ 
За да започнете регистрация на заявлението използвайте бутон Регистрация.
Ако браузърът Ви предупреди, че връзката е неповерителна, отговорете "продължавам, въпреки това". 
 
!!! ПРИ ПРОБЛЕМИ СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ КАНЦЕЛАРИЯТА НА СЪОТВЕТНТО УЧИЛИЩЕ !!!
Системата от правила за прием на деца в I клас в общинските училища на територията на община Горна Оряховица е разработена в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование, НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, издадена от министъра на образованието и науката. Система от правила се разработва за всяко населено място, в което има повече от едно училище с прием в I клас.
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Правила и календарен график за прием в първи клас за учебната 2023/2024 г. 599 KB 16 февруари 2023
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2023. Всички права запазени