2.2° C
Облачно
toggle

Приемни дни

Можете да се запишете за участие в приемен ден на телефон 0618/ 2 21 50 
или при служба "Обществен ред и сигурност" /главен вход на сградата на Общината/.

 
Длъжност Име Приемен ден
КМЕТ инж. Добромир Добрев Вторник 14:00 – 17:00 ч.
ЗАМЕСТНИК КМЕТ Деница Коева Четвъртък 14:00 – 16:00 ч.
ЗАМЕСТНИК КМЕТ Йорданка Кушева Сряда 14:00 – 16:00 ч.
ЗАМЕСТНИК КМЕТ Николай Георгиев Вторник 14:00 – 17:00 ч.
СЕКРЕТАР Анелия Димитрова Четвъртък 14:00 – 16:00 ч.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ арх. Аталия Братованова Понеделник 13:00– 16:00ч.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Вторник 14:00 – 17:00 ч.
Четвъртък 9:00 – 12:00 ч.
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2022. Всички права запазени