2.8° C
Предимно облачно
toggle

Приключи първият проект от Инвестиционната програма на Община Горна Оряховица

Приключи проект „Подобряване на образователната среда в гр. Горна Оряховица”, който е първият от Инвестиционната програма на Общината. Проектът се реализира по ОС 1 на ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г. Резултатите от реализирането му бяха представени днес пред медиите от кмета инж. Добромир Добрев и екипа на проекта с ръководител инж. Ивайло Обрешков.

Проектът стартира на 16 септември 2016 г., а стойността му е 2 925 837 лв. 85 % от тях е безвъзмездната финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие. 15 на сто е съфинансирането от държавния бюджет, а финансовото участие от общинския бюджет е в размер на 16 705 лв.

В рамките на проекта бяха обновени и модернизирани три обекта: ДГ „Бодра смяна“, ДГ „Елена Грънчарова“ и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Стойността на строително-ремонтните дейности, обзавеждане и оборудване на ДГ „Бодра смяна“ възлезе на 551 072 лв. В рамките на тези средства бе извършен основен ремонт и обновяване на сградата, прилежащото дворно пространство. Въведени са мерки за енергийна ефективност - подмяна на дограма, топлоизолация на външни стени и покрив, мерки по отоплителна и осветителна инсталация, изградена е достъпна среда. Изцяло обновено е обзавеждането в спалните помещения, закупени са нови гардеробчета, маси, столчета и пейки. Обновено е оборудването за кухненското помещение. Стойността на ремонтните дейности в ОУ „Св. Кирил и Методий“ е 1 602 539 лв. Направен е основен ремонт и обновяване на сградата и прилежащото дворно пространство. Изградени са волейболно, баскетболно и футболно игрища, нова писта за бягане и дълъг скок, обновено парково пространство с пейки, място за игра на дама и шах, обособено е място за обучаване по пътна безопасност. В училището са въведени мерки за енергийна ефективност – подменена е дограмата, направена е топлоизолация на външни стени и покрив, ремонтирани са отоплителната и осветителната инсталации, осигурена е достъпна среда. Закупено е ново обзавеждане за класни стаи, кабинет по рисуване, музика и биология, физкултурен салон, медицински кабинет, спални помещения, столова и стая за неформални контакти.

В ДГ „Елена Грънчарова“ се извърши основен ремонт и обновяване на сградата, прилежащото дворно пространство. Изградени са три нови детски площадки с ударопоглъщаща настилка и са монтирани нови детски съоръжения. Въведени са мерки за енергийна ефективност - подмяна на дограма, топлоизолация на външни стени и покрив, извършени ас ремонти на отоплителната и осветителната инсталации. Изцяло обновено е обзавеждането в спалните помещения, подменени са гардеробчета, столчета и пейките. Закупено е ново оборудване за кухненското помещение. Стойността на обновеното детско заведение е 563 647 лв.

Извършените ремонтни дейности в трите обекта осигуряват необходимите хигиенни норми на отопленост, осветеност и запрашеност. С реализирането на проекта 453 деца и 80 души персонал вече се обучават и работят в обновена и модернизирана среда. 
 
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени