0° C
Частично слънчево
toggle

Проект „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица“ I

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Приложение 1. 1,9 MB
2 Приложение 2. 2,2 MB
3 Приложение 3. 2 MB
4 Приложение 4. 1 MB
5 Приложение 5. 2,1 MB
6 Приложение 6. 2 MB
7 Приложение 7. 1,9 MB
8 Приложение 8. 2 MB
9 Приложение 9. 1,9 MB
10 Проект „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица“. 472 KB
11 Предстои церемония “Първа копка” - предварителна информация. 358 KB
12 Предстои церемония “Първа копка” - „Реконструкция, модернизация и въвеждане мерки за енергийна ефективност на парк “Детски кът” гр. Горна Оряховица". 479 KB
13 Прессъобщение : Община Горна Оряховица, юни 2017 г. ПРОЕКТ „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица” ДОГОВОР № BG16RFOP001-1.027-0003-C01. 392 KB
14 Прессъобщение : Церемония "Първа копка" обект: „Реконструкция, модернизация и въвеждане мерки за енергийна ефективност на парк “Детски кът” гр. Горна Оряховица”. 366 KB
15 Официална церемония по откриването на завършения обект: „Реконструкция, модернизация и въвеждане мерки за енергийна ефективност на парк “Детски кът” гр. Горна Оряховица”. 480 KB
16 Официално откриване на завършеният обект: „Реконструкция, модернизация и въвеждане мерки за енергийна ефективност на парк “Детски кът” гр. Горна Оряховица”. 491 KB
17 Официална церемония по откриване на завършения обект: „Реконструкция, модернизация и въвеждане мерки за енергийна ефективност на площад „Георги Измирлиев“ гр. Горна Оряховица”, реализиран в рамките на проект „Обновяване на градската среда в гр. Горна Орях 473 KB
18 Предстои заключителна пресконференция по проект „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица”. 358 KB
19 Церемония за официално откриване на завършеният обект: „Реконструкция, модернизация и въвеждане мерки за енергийна ефективност на площад „Георги Измирлиев“ гр. Горна Оряховица”. 369 KB
20 Прессъобщение : Община Горна Оряховица, ноември 2018 г. Проект „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица” ДОГОВОР № BG16RFOP001-1.027-0003-C01. 471 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2022. Всички права запазени