2.8° C
Предимно облачно
toggle

Проект "Техническа помощ за Община Горна Оряховица"

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Проект BG16RFOP001-8.001-0010-C01 „Техническа помощ за Община Горна Оряховица – конкретен бенефициент по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014 – 2020 г.” 163 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени