2.8° C
Предимно облачно
toggle

Проекти и изменения на наредби и правилници

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Предложение за присъждане на наградата "Млада Горна Оряховица" на основание Наредбата за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица 464 KB 17 май 2024
2 Предложение за присъждане на наградата "Млада Горна Оряховица" на основание Наредбата за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица 976 KB 17 май 2024
3 Предложение за присъждане на наградата "Млада Горна Оряховица" на основание Наредбата за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица 4,4 MB 17 май 2024
4 Проект на Наредба за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено до трето дете включително на територията на Община Горна Оряховица 493 KB 15 май 2024
5 Справка от проведени обществени консултации по проект на Наредба жилищни нужди 689 KB 15 май 2024
6 Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за отразяване на постъпилите предложения и становища относно Проект на Наредба за придобиване на животни - домашни любимци на територията на Община Г. Оряховица 182 KB 16 април 2024
7 Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за отразяване на постъпилите предложения и становища относно Прект на Нареда за придобиване на животни - домашни любимци на територията на Община Г. Оряховица 182 KB 16 април 2024
8 С П Р А В К А по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за отразяване на постъпилите предложения и становища относно Проект на Наредба за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено до трето дете включително на територията на Община Г. Орях 646 KB 12 април 2024
9 Проект на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем, замяна и продажба на жилища – общинска собственост 689 KB 04 април 2024
10 ОБЯВЛЕНИЕ за проект на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем, замяна и продажба на жилища – общинска собственост 59 KB 04 април 2024
11 Мотиви към проект на Наредба за придобиване и отглеждане на животни – домашни любимци (кучета и котки) на територията на община Горна Оряховица 404 KB 01 април 2024
12 НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ – ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ (КУЧЕТА И КОТКИ) НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 440 KB 01 април 2024
13 Обявление за Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях на територията на община Горна Оряховица. 139 KB 21 март 2024
14 Проект на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях на територията на община Горна Оряховица. 35 KB 21 март 2024
15 Проект на Наредба за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено до трето дете включително 590 KB 12 март 2024
16 ЧПОВ към Наредба за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено до трето дете включително 783 KB 12 март 2024
17 Проект на ПИД на Правилника за устройството и дейността на ЦПЛР град Горна Оряховица 587 KB 11 март 2024
18 Предложение за приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за отпускане на финансова помощ за извършване на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми ... 420 KB 29 февруари 2024
19 Справка от проведени обществени консултации по проект на НИД на Наредбата за местните данъци 165 KB 14 февруари 2024
20 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци 425 KB 29 януари 2024
21 Справка от проведени обществени консултации по проект на НИД на Наредбата за местните данъци 164 KB 06 декември 2023
22 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, ведно с приложения 1 MB 21 ноември 2023
23 Предложение за присъждане на наградата "Будител на Община Горна Оряховица" - 2023 г. 974 KB 03 октомври 2023
24 Предложение за присъждане на наградата "Будител на Община Горна Оряховица" - 2023 г. 9,6 MB 03 октомври 2023
25 Предложение относно приемане на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета – домашни любимци и кучета за служебни, ловни и други цели на територията на община Горна Оряховица. 963 KB 08 юни 2023
26 Предложение за присъждане на наградата "Млада Горна Оряховица" на основание Наредбата за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица 4 MB 16 май 2023
27 Предложение и мотиви към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Горна Оряховица 594 KB 15 май 2023
28 Предложения относно присъждане "Награда Горна Оряховица" 1,6 MB 18 април 2023
29 Справка за постъпили предложения към предложение за Проект на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища 40 KB 15 март 2023
30 Справка за постъпили предложения към предложение за проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 38 KB 15 март 2023
31 Предложение и мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл.9 от ЗМДТ. 248 KB 13 март 2023
32 Предложение и мотиви към проекта за решение за изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища 409 KB 10 февруари 2023
33 Проект за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Горна Оряховица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 225 KB 10 февруари 2023
34 Предложение и мотиви към проекта за решение за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 470 KB 31 януари 2023
35 Предложение за изменение на Наредба за управлението, стопанисването и ползването на горски територии - общинска собственост. 131 KB 25 януари 2023
36 Предложение за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл.9 от ЗМДТ. 184 KB 19 януари 2023
37 Справка за постъпили предложения и становища относно проекта на Наредба за поддържане на обществения ред на територията на община Горна Оряховица 604 KB 12 януари 2023
38 МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО, СТОПАНИСВАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 215 KB 22 декември 2022
39 Проект за изменение на Наредба за управлението, стопанисването и ползването на горски територии – общинска собственост 434 KB 22 декември 2022
40 Предложение за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл.9 от ЗМДТ. 91 KB 15 декември 2022
41 Справка за постъпили предложения и становища относно проекта на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгл. чл.9 от ЗМДТ 610 KB 12 декември 2022
42 Проект и мотиви към проекта на Наредба за поддържане на обществения ред на територията на община Горна Оряховица 243 KB 09 декември 2022
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени