2.8° C
Предимно облачно
toggle

Програма за опазване на околната среда на Община Горна Оряховица

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Приложение № 2 - "ЕКОСОРТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА" АД. 484 KB
2 Информация - Инвестиционен проект за преустройство на съществуваща столова и КПП в птицекланица. 6 MB
3 Информация - Инвестиционен проект за преустройство на съществуваща столова и КПП в птицекланица. 6 MB
4 Приложение №2 - “Видеосат КД” ЕООД. 213 KB
5 Приложение № 2 - "КУПРО-94" ООД. 3,6 MB
6 Съобщение. 177 KB
7 Приложение № 2 - “СММ МИЙТ” ООД. 167 KB
8 Приложение №2 - "Р О Я Л ФИШ" ООД. 3 MB
9 Приложение №2 - "РУСАЛКА ВТ" АД. 3 MB
10 Съобщение - Процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - Язовир "Кортин" - с.Драганово. 349 KB
11 Обява за провеждане на срещи за обществено обсъждане. 796 KB
12 Заповед № 3470 - граници. 1,1 MB
13 Заповед № 101 - преместване на излязло от употреба моторно превозно средство. 274 KB
14 Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Горна Оряховица 2017 - 2020 г. 658 KB
15 РЕГИСТЪР на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на Община Горна Оряховица. 188 KB
16 Заповед № 921 - преместване на излязло от употреба моторно превозно средство. 277 KB
17 Заповед № 922 - принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно средство. 274 KB
18 Приложение № 2 - "КУПРО-94" ООД. 5,1 MB
19 Уведомление за инвестиционно предложение ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД. 1,6 MB
20 Уведомление за инвестиционно предложение ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД. 460 KB
21 Уведомление за инвестиционно предложение от ДП "Национална компания железопътна инфраструктура". 4,4 MB
22 Инвестиционно предложение - Изграждане на производствен цех за обработка на метали. 3,7 MB
23 Уведомление за инвестиционно предложение - "КОНТИНВЕСТ" ООД. 8,8 MB
24 Заповед № 1430 - принудилтено преместване на излязло от употреба моторно превозно средство. 867 KB
25 Уведомление за инвестиционно предложение - „КУПРО-94” ООД. 486 KB
26 Уведомление за инвестиционно предложение - „КУПРО-94” ООД. 484 KB
27 Уведомление за инвестиционно предложение - "Монопол-Север" ООД. 1,2 MB
28 Заповед № 3282 - граници. 1,1 MB
29 Приложение №2 - "САЛВИЯ-АГРО" ЕООД. 3,5 MB
30 Уведомление за инвестиционно предложение БТК ЕАД. 849 KB
31 Уведомление за инвестиционно намерение от Теленор България ЕАД. 830 KB
32 Уведомление за инвестиционно предложение "Грийн Биотех" ООД. 1,4 MB
33 Уведомление за инвестиционно предложение - с.Горски горен Тръмбеш. 1,8 MB
34 Инвестиционно предложение - "Реконструкция на съществуващо МТП 20/0,4 kV "Зеленков" Първомайци на ЕП 20kV Първомайци. 2,9 MB
35 Приложение № 2 - Грийн Биотех ООД. 783 KB
36 Уведомлениe за инвестиционно предложение - "НИКОМ 97" АД. 3,8 MB
37 Уведомление за инвестиционно предложение - "САЛВИЯ - АГРО" ЕООД. 10,5 MB
38 Съобщение - процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - Язовир "Сушишки баир", с.Горски горен Тръмбеш. 348 KB
39 Приложение № 2 - "Салвия-Агро" ЕООД. 3,7 MB
40 Заповед № 1175 - принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно средство. 271 KB
41 Констативен протокол № 1 За техническото състояние на излязло от употреба моторно превозно средство. 550 KB
42 Заповед № 1176 - принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно средство. 269 KB
43 Констативен протокол № 2 За техническото състояние на излязло от употреба моторно превозно средство. 542 KB
44 Заповед № 1177 - принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно средство. 270 KB
45 Констативен протокол № 3 За техническото състояние на излязло от употреба моторно превозно средство. 553 KB
46 Приложение № 2 - Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС. 369 KB
47 Обявление за ветеринарните лекари. 240 KB
48 Инвестиционно уведомление - "АРТЕМИДА-71" ЕООД. 1,7 MB
49 Уведомление за инвестиционно предложение ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД. 1,8 MB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени