2.8° C
Предимно облачно
toggle

Процедури-

# Заглавие на статията  
1 Изграждане на улични водопроводи по улици в кв. „Гарата“ гр. Горна Оряховица
2 „Авариен ремонт на мост на р. Янтра"
3 "Ремонт на улици и площади на територията на Община Горна Оряховица"
4 ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАДИ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕ
5 "Изработване на работни инвестиционни проекти "
6 “Организиране на обучения по ключови компетентности”
7 „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
8 Община Горна Оряховица открива обществена поръчка за доставка на гориво"
9 Авторски надзор на изграждане на мултифункционални спортни площадки
10 Зимно поддържане и снегопочистване
11 Авторски надзор на канализация на Горна Оряховица
12 "Изготвяне на обследване по две обособени позиции"
13 Ремонт на улици и пътища на територията на Община Горна Оряховица
14 Охрана на обекти на бюджетна издръжка към Община Горна Оряховица и второстепенни разпоредители
15 ​Доставка на горива по обособени позиции
16 Доставка на хранителни продукти по обособени позиции
17 Доставка по обособени позиции
18 "Доставка за нуждите на Община Горна Оряховица, ЦОП и второстепенни разпоредители"
19 „Изпълняване на авторски надзор на обект: "Изграждане на канализации по улици в град Долна Оряховица
20 Доставка на гориво за отопление на второстепенни разпоредители с бюджет към Община Г. Оряховица
21 АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ УЛ. „МАРИЦА“, С. ПЪРВОМАЙЦИ, ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
22 Изготвяне на работни проекти по обособени позиции
23 Изпълняване на авторски надзор на обект: ЦДГ „Щастливо Детство“
24 "Модернизация и енергийна ефективност на ЦДГ "Щастливо детство" гр.Горна Оряховица
25 „ДОСТАВКА НА ЛЕДЕНА ПЪРЗАЛКА 200 кв. м.”
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени