2.8° C
Предимно облачно
toggle

Проверка на фундаменти на строежа със строителни книжа

Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа (съгласно чл.159, ал.1 и ал.3 от ЗУТ)

Необходими документи:
  1. Искане по образец;
  2. Копие от разрешението за строеж;
  3. Квитанция за платена такса.
Такси:
- за обекти; такса – 0,70лв./кв.м. ЗП
- (изм. Реш. №249 от Пр. №11/30.07.2020 г.) за огради; такса – 0,45лв./л.м.
срок – 3 работни дни

Банкова сметка на Община Горна Оряховица
„Първа инвестиционна банка“ АД
Код BIC: FINVBGSF
Банкова сметка: BG45 FINV 9150 8416 8037 76
Такса за технически услуги – 44 80 01
 
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 ИСКАНЕ за проверка на фундаменти на строеж.pdf 91 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени