° C
toggle

Регистрация за извършване на таксиметров превоз

Регистрация за извършване на таксиметров превоз
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Заявление за отписване на превозни средства и/или водачи от списъка/списъците към удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз 22 KB 22 април 2021
2 Заявление за прекратяване на правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз 20 KB 22 април 2021
3 Заявление за издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз 20 KB 22 април 2021
4 Заявление за промяна в обстоятелствата, вписване в регистъра по чл. 4, ал.1 и в удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз 21 KB 22 април 2021
5 Заявление за вписване на превозни средства и/или водачи в списъка/списъците към удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз 22 KB 22 април 2021
6 Заявление за извършване на регистрация и издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз 24 KB 22 април 2021
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2022. Всички права запазени