5° C
Слънчево
toggle

Регистър на подадените декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на служителите от общинска администрация

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2023. Всички права запазени