° C
toggle

Ремонт на ІІ ет. от южното крило на МБАЛ "Св. Иван Рилски"

ПРОЕКТ
„Ремонт на втори етаж от южното крило на Многопрофилна болница за активно лечение „Свети Иван Рилски“ в УПИ І кв. 806 по Плана на гр. Горна Оряховица“
Проект, финансиран от Министерството на труда и социалната политика по Проект „Красива България”
 
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Проект : „Ремонт на втори етаж от южното крило на Многопрофилна болница за активно лечение „Свети Иван Рилски“ в УПИ І кв. 806 по Плана на гр. Горна Оряховица“. 471 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2022. Всички права запазени