2.8° C
Предимно облачно
toggle

Ремонт на туристически заслон по Проект Красива България I

 

,, Ремонт на туристически заслон ‘‘

 

23.05.2019г.

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Част : Пожарна безопасност. Фаза : Технически проект. Инвестиционен проект - Ремонт на туристически заслон. Местоположение : с.Първомайци. 6,7 MB
2 Образци - приложения. 309 KB
3 Част : ЕЛЕКТРО. Фаза : Технически проект. Инвестиционен проект : Ремонт на туристически заслон. Местоположение : с.Първомайци. 15,2 MB
4 Част : В и К. Фаза: Технически проект. Инвестиционен проект : Ремонт на туристически заслон - с.Първомайци. 19,2 MB
5 Техническа спецификация. Предмет на обществена поръчка : "Ремонт на туристически заслон". 3 MB
6 Съобщение на основание чл.57, ал.3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки. Относно : Публично състезание с предмет : "Ремонт на туристически заслон". 194 KB
7 Решение за откриване на процедура. 1,4 MB
8 Решение № 1828 - Класиране на участници. 342 KB
9 Решение за откриване на процедура. 1,4 MB
10 Протокол на основание чл.181, ал.4 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.60а от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки. 1,9 MB
11 Протокол № 3 - ценови предложения. 713 KB
12 Протокол № 2 - техническо предложение. 311 KB
13 Протокол № 1 - некоректно декларирани или липсващи обстоятелства в ЕЕДОП. 716 KB
14 Проект на договор за СМР. 4,9 MB
15 Обявление за поръчка. Директива 2014/24/ЕС/ЗОП. 2,7 MB
16 Обявление за възложена поръчка. Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка. Директива 2014/24/ЕС/ЗОП. 2,3 MB
17 Фаза : Технически проект. Част : Конструктивно становище. Инвестиционен проект. Обект : Ремонт на туристически залон - с.Първомайци. 6,3 MB
18 Част : Енергийна ефективност. Фаза : Работен проект. Инвестиционен проект : Ремонт на туристически залон - с.Първомайци. 7,8 MB
19 Документация за обществена поръчка по чл.18, ал.1, т.12 във връзка с чл.20, ал.2 от ЗОП - Публично състезание с предмет : "Ремонт на туристически залон". Проект по "Красива България". 6,4 MB
20 Приложение - Договор за СМР № 55. 6 MB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени