-3.9° C
Ясно
toggle

с. Горски долен Тръмбеш


кмет  Маринчо Георгиев Маринов       тел: 061705 / 620-кмет; 621-секретар


На 18 км североизточно от гр. Горна Оряховица се намира с. Горски долен Тръмбеш. Разположено е на южния склон на местността "Калето", откъдето като на длан се виждат поречията на р. Янтра, р. Лефеджа (Стара река) и други селища от общината (Върбица, Писарево, Драганово, Долна Оряховица).

Плодородните земи, намиращи се по поречията на двете реки са спомогнали за заселването на територията. Днес с. Горски долен Тръмбеш има 450 жители, предимно българи и мюсюлмани.

Характерни селскостопански култури, които се отглеждат са: жито, ечемик, царевица. Тук се намира и най-големия лозов масив (500 дка) в община Горна Оряховица, засаден с десертни (Болгар) и винени (Алиготе и Ркацители) сортове.
 
Видове територии и начини на използване Дка Относителен дял
Земеделски територии 8723 67,49%
Горски територии 1415 10,95%
Водни територии и водни площи 548 4,24%
Язовири, водоеми, канали 17  
Кариери и рудници 44  
Републикански пътна мрежа 62  
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2022. Всички права запазени