1.1° C
Ясно
toggle

с. Крушето

Кметство Крушето
Кмет: Ивелина Василева Георгиева тел: 06179/ 2221; 0879 225 306
Специалист: Мария Петрова 0879 104 219
e-mail: km_krusheto@g-oryahovica.org 

Село Крушето се намира в северозападната част на община Горна Оряховица и землището му граничи с общините Велико Търново и Полски Тръмбеш. Селото отсоти на 20 км от общинския център.
При последното преброяване на населението през 2001 г. селото има 1033 жители и 374 домакинства.
След Освобождението започва заселването на селището Армутли (Круша), от където идва и българското му название - Крушето, с българи-балканджии от Еленския и Тревненския балкан.
В землището на с. Крушето, р. Росица се влива в р. Янтра, което е определило и плодородните наносни почви около реките.
През 1880 г. турското име на селото е заменено с българското име - Крушето. Загрижени за грамотността и просвещението на своите деца, същата година крушовчани откриват свое училище.
През 1906 г. по инициатива на учителя Иван Загоров е открито народно читалище, а през 1946 г. започва строежът на съвременното читалище "Напредък".
През 1921 г. е открита народна смесена прогимназия, а през 1932 г. и новата училищна сграда.
В недалечно минало преди 1989 г. селото се е гордеело с функциониращата си икономика и предприятия - фабрика за растителни масла, завод за туткал, зърнобаза, ТКЗС, телеугоително стопанство, фуражен цех, мелница, обслужваща и съседните села, мандра, производство и изкупуване РПК и Булгарплод Горна Оряховица на селскостопанска продукция, бетонен възел, цех за производство на бетонни елементи към далекосъобщенията, цех за радиочасти към Комбината за радиотехническа апаратура Велико Търново, цех за производство на компост за гъби, ферма за породисти гъски носачки към ОКС Горна Оряховица.
 
Видове територии и начин на ползване Дка Относителен дял
Земеделски територии 13456 75,28%
Горски територии 1836 10,27%
Населени места и други урбанизирани територии 1778 9,95%
Промишлени и складови зони 149  
Гробищни и извънселищни паркове 17  
Водни течения и водни площи 712 3,98%
Реки 254  
Язовири, водоеми, канали 154  
Езера 21  
Територия за транспорт и инфраструктура 349 0,57%
ЖП линии и съоръжения 70  
Републикнска пътна мрежа  23  
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2022. Всички права запазени