20° C
Предимно облачно
toggle

с. Стрелец

 Стрелец и Паисий
 
Кметски наместник: Христо Дряновски – 0879 225 308
 
Адрес:
Стрелец
Ул. „Христо Ботев“ №1
e-mail: kmetstvo_strelec@g-oryahovica.org
 
Услуги, които кметството предоставя на гражданите:

1.      Удостоверения от регистъра на населението:
-        за наследници;
-        за семейно положение;
-        за родствени връзки;
-        за идентичност на имената;
-        за вписване в регистъра на населението;
-        за постоянен адрес;
-        за настоящ адрес;
-        за родени от майката деца
2.      Изготвяне на пълномощни.
3.      Събиране на данъци
 
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2023. Всички права запазени