10° C
Предимно ясно
toggle

Секретар

Инж. Клавдия Георгиева Григорова - Ганчева

Родена на 12.05.1970 г. в гр. Плевен, област Плевен.

Омъжена с едно дете.

Образование:

2004 г. - 2006 г. Технически университет – гр. Варна – Магистър „Управление и контрол условията на труд“
1988 г. – 1993 г. Технически университет – гр. София – Магистър „Железопътна техника”, тясна специализация “Локомотиви”; специализация “Професионална педагогика”
1984 г. – 1988 г. – Математическа гимназия „Гео Милев“ – гр. Плевен

Професионална реализация:

2014 г. – 2021 г. – народен представител в 43-то и 44-то Народно събрание на Република България
2011 г.-20214 г. – секретар на Община Горна Оряховица
1998 г. 2011 г. – Ръководител на служба „Безопасни условия на труд“ в „БДЖ – ТПС (Локомотиви)“ ЕООД, Локомотивно депо – Горна Оряховица
1996 г. – 1998 г. – сигналист в жп секция – Плевен 
1993 г. – 1994 г. – учител в Техникум по транспорт – гр. Плевен

Други умения и компетенции:

Кореспондентско обучение:”Политика, законодателство и практика на Европейския съюз за осигуряване на безопасност и здраве при работа” по програма “ФАР АКСЕС” 2000 на Европейския съюз- юни , 2003г.;
Обучение на мениджъри и супервайзори по здравословни и безопасни условия на труд- юни 2007г.
Обучение ”Лидерски умения и екипна ефективност” – 2013г.
Обучение „Ефективно взаимодействие на служителите от местната администрация с хора от уязвимите групи” - 2013г.
Обучение „Комуникативни и презентативни умения” – 2013г.
Обучение „Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентичност” – 2014г.

Ръководител на проект „Повишаване компетентността и мотивацията на служителите в Община Горна Оряховица” по Оперативна програма „Административен капацитет”
Член на Националното сдружение на Секретарите на общини в България.

Приемен ден:

четвъртък от 14.00 ч. до 16.00 ч.
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2022. Всички права запазени