-2.2° C
Предимно облачно
toggle

с.Поликраищекмет  Марин Димитров Тодоранов     тел: 06176/2460; 2444

 
 Село Поликайще съществува от средата на ХVІ век (1560 г.). През него преминава важна пътна артерия - магистралата Русе - Велико Търново. Разположено е в края на полите на Средна Стара планина, от където е получило и името си. През землището на селището тече река Росица.

Поликрайще е едно от големите села в община Горна Оряховица. Населението му е с богати и утвърдени традиции в областта на градинарството, културата и спорта. Миграционните процеси са го засегнали частично и в момента в него живеят около 2 499 души.

Задграничното градинарство води началото си още от годините на османското владичество. И днес градинари от Поликрайще се трудят в страни от Централна Европа, като най-сериозно е присъствието им в Будапеща, Виена и Братислава.

Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" отпразнува през 2002 г. своя 100 годишен юбилей.

Местното читалище "Развитие" е основано през 1884 г. То и до днес отстоява богатите си духовни и културни традиции. Носител е на орден "Кирил и Методий" І степен. В момента към него работят активно: народните хорове "Росна китка" и "Родна песен", група за модерни танци, школа за народни танци, курс за изучаване на английски език, театрален колектив, група за възстановяване на народни обичаи.

Библиотеката му разполага с над 14 500 тома всестранна литература, а активните читатели са над 250.

Фирмите и земеделските сдружения, създадени след 1990 г., осигуряват работа на голяма част от населението. Повече от 80 човека работят в "Джокер - храни и напитки", в цеха за сладкарски изделия "К.В.Н." се трудят около 50 души, в "Универма" (птицекланица) - около 40, в "Мегапластика" (всички видове мебели) - 20. Частните земеделски кооперации на Йордан Тодоранов и Пенко Ганчев обработват по около 3 000 декара, а ППК "Росица" - 16 000 декара.

Има едно име, с което поколения поликраищенци се гордеят и почитат - Бончо Бочев. Той е бил учител, виден музикален педагог, основател на световноизвестния хор "Бодра смяна", прославил родината в десетки държави.
 
Видове територии и начин на ползване Дка Относителен дял
Земеделски територии 278116 84,35%
Горски територии 77 0,23%
Населени места и други урбанизирани територии 3297 10,00%
Гробища и други извънселищни паркове 38  
водни течения и водни площи 1370 4,15%
Реки 197  
Язовири, водоеми, канали 785  
Територия за транспорт и инфраструктура 349 0,57%
ЖП линии и съоръжения 112  
Републиканска пътна мрежа 238  
Летища 18  
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2022. Всички права запазени