2.2° C
Предимно облачно
toggle

Стратегии и програми

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Регионална програма за управление на отпадъците за регион Велико Търново (с модул за всяка община) - ПРОЕКТ 3,2 MB 11 октомври 2021
2 Общинска програма за стимулиране на деца с изявени дарби - 2021 г. 9,4 MB 18 юни 2021
3 Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Горна Оряховица 1,1 MB 07 април 2021
4 Програма за развитието на туризма в община Горна Оряховица 2021 - 2027 г. 377 KB 15 март 2021
5 Актуализация на Програмата за управление на качеството на атмосферния въздух в община Горна Оряховица 7 MB 08 март 2021
6 Декларация по чл. 57 от ал. 5 от ЗЕЕ 41 KB 05 март 2021
7 Информация за изпълнение на общинската програма за насърчаване използването на възобновяеми източници и биогорива - 2020 г. 76 KB 05 март 2021
8 Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ 91 KB 05 март 2021
9 План за младежта в Община Горна Оряховица за 2021 г. 721 KB 12 февруари 2021
10 Списък на общински нежилищни имоти със стопанско предназначение и дялове от търговски дружества - общинска собственост, подлежащи на приватизация през 2021 г. 225 KB 11 февруари 2021
11 Програма за общинската собственост - 2021 г. 221 KB 11 февруари 2021
12 Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Горна Оряховица за 2021 г. 651 KB 11 февруари 2021
13 Проект на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Горна Оряховица 1,1 MB 08 февруари 2021
14 Актуализация на Програма за управление и подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Горна Оряховица - предварителен вариант 13,3 MB 14 септември 2020
15 Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от общинските училища през 2020 г. в Община Горна Оряховица 594 KB
16 Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Горна Оряховица за 2020 г. 6,7 MB
17 Програма по енергийна ефективност на Община Горна Оряховица за периода 2020 - 2030 година 1,9 MB
18 Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от въозобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Горна Оряховица за периода 2020 - 2030 година 2,1 MB
19 Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Горна Оряховица за периода 2020 - 2023 година 1,1 MB
20 Отчет за изпълнение на програми по чл. 12 от ЗЕЕ - 2019 г. 90 KB
21 Информация за изпълнение на общинската програма за възобновяеми за възобновяеми източници - 2019 г. 79 KB
22 Отчет за изпълнение на програми по чл.12 от ЗЕЕ - 2019 г..xls 87 KB
23 Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Горна Оряховица 2019 г. 1,2 MB
24 Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Горна Оряховица. 79 KB
25 Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците 2019-2020 г. 955 KB
26 Списък на общински нежилищни имоти със стопанско предназначение и дялове от търговски дружества – общинска собственост подлежащи на приватизация през 2019г. 219 KB
27 Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от общинските училища през 2019 г. 278 KB
28 Списък на имотите за продажба по реда на Закона за общинската собственост за 2019 г. 210 KB
29 Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от общинските училища през 2018 г. 278 KB
30 Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Горна Оряховица. 361 KB
31 Решение №745 359 KB
32 Предложение относно техническите редакции в Програма за управление и подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Горна Оряховица и план за действие 2015 - 2020 г. 684 KB
33 Информация за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Горна Оряховица отчетна година 2017. 73 KB
34 Форма ЗЕЕ чл.12 и член 63 ЗЕЕ 94 KB
35 Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Горна Оряховица за 2018 г. 866 KB
36 План приватизация на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества със стопанско значение. 219 KB
37 Програма за управление на общинската собственост за 2018 г. 288 KB
38 Общинска програма за за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Горна Оряховица 2017-2020 г. 658 KB
39 План за младежта в Община Горна Оряховица за 2018 г. 751 KB
40 Общинска стратегия за за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 2017-2018 г. 1,1 MB
41 План и програма за енергийна ефективност на Община Горна Оряховица 2014 - 2017 г. 1,5 MB
42 Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от общинските училища през 2017 г. 114 KB
43 Приложение №6 - "Ученически игри" - Участие на училищни отбори в различните етапи. 34 KB
44 Приложение №5 - Принос към националния спорт. Участие в международни първенства. 36 KB
45 Приложение №4 - Специализирана спортна школа /ССШ/. Спорт за високи спортни постижения. 35 KB
46 Приложение №3 - Система "Спорт за всички". Детска спортна школа /ДСШ/. 35 KB
47 Приложение №2 - Кадрово обезпечаване. 32 KB
48 Приложение №1 - План за спортните дейности в Община Горна Оряховица. 75 KB
49 Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Община Горна Оряховица за периода 2017 - 2020 г. 226 KB
50 План приватизация - 2017 г. 354 KB
51 Програма за управление на общинската собственост за 2017 г. 137 KB
52 Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Горна Оряховица за 2017 г. 4,4 MB
53 Информация за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Горна Оряховица отчетна година 2016 78 KB
54 Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгл. чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгл. чл.63 от ЗЕЕ 94 KB
55 План за младежта в Община Горна Оряховица за 2017 г. 168 KB
56 Програма за управление и подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) в Община Горна Оряховица 12,1 MB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2022. Всички права запазени