27.8° C
Слънчево
toggle

Стратегии и програми

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Програма за общинската собственост - 2022 г. 226 KB 19 април 2022
2 Списък на общински нежилищни имоти със стопанско предназначение и дялове от търговски дружества - общинска собственост, подлежащи на приватизация през 2022 г. 218 KB 19 април 2022
3 Регионална програма за управление на отпадъците за регион Велико Търново (с модул за всяка община) - приета с Решение 706 от Протокол 37 от 24.02.2022 г. 3,8 MB 09 март 2022
4 Регионална програма за управление на отпадъците за регион Велико Търново (с модул за всяка община) - ПРОЕКТ 3,2 MB 11 октомври 2021
5 Общинска програма за стимулиране на деца с изявени дарби - 2021 г. 9,4 MB 18 юни 2021
6 Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Горна Оряховица 1,1 MB 07 април 2021
7 Програма за развитието на туризма в община Горна Оряховица 2021 - 2027 г. 377 KB 15 март 2021
8 Актуализация на Програмата за управление на качеството на атмосферния въздух в община Горна Оряховица 7 MB 08 март 2021
9 Декларация по чл. 57 от ал. 5 от ЗЕЕ 41 KB 05 март 2021
10 Информация за изпълнение на общинската програма за насърчаване използването на възобновяеми източници и биогорива - 2020 г. 76 KB 05 март 2021
11 Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ 91 KB 05 март 2021
12 План за младежта в Община Горна Оряховица за 2021 г. 721 KB 12 февруари 2021
13 Списък на общински нежилищни имоти със стопанско предназначение и дялове от търговски дружества - общинска собственост, подлежащи на приватизация през 2021 г. 225 KB 11 февруари 2021
14 Програма за общинската собственост - 2021 г. 221 KB 11 февруари 2021
15 Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Горна Оряховица за 2021 г. 651 KB 11 февруари 2021
16 Проект на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Горна Оряховица 1,1 MB 08 февруари 2021
17 Актуализация на Програма за управление и подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Горна Оряховица - предварителен вариант 13,3 MB 14 септември 2020
18 Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от общинските училища през 2020 г. в Община Горна Оряховица 594 KB
19 Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Горна Оряховица за 2020 г. 6,7 MB
20 Програма по енергийна ефективност на Община Горна Оряховица за периода 2020 - 2030 година 1,9 MB
21 Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от въозобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Горна Оряховица за периода 2020 - 2030 година 2,1 MB
22 Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Горна Оряховица за периода 2020 - 2023 година 1,1 MB
23 Отчет за изпълнение на програми по чл. 12 от ЗЕЕ - 2019 г. 90 KB
24 Информация за изпълнение на общинската програма за възобновяеми за възобновяеми източници - 2019 г. 79 KB
25 Отчет за изпълнение на програми по чл.12 от ЗЕЕ - 2019 г..xls 87 KB
26 Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Горна Оряховица 2019 г. 1,2 MB
27 Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Горна Оряховица. 79 KB
28 Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците 2019-2020 г. 955 KB
29 Списък на общински нежилищни имоти със стопанско предназначение и дялове от търговски дружества – общинска собственост подлежащи на приватизация през 2019г. 219 KB
30 Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от общинските училища през 2019 г. 278 KB
31 Списък на имотите за продажба по реда на Закона за общинската собственост за 2019 г. 210 KB
32 Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от общинските училища през 2018 г. 278 KB
33 Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Горна Оряховица. 361 KB
34 Решение №745 359 KB
35 Предложение относно техническите редакции в Програма за управление и подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Горна Оряховица и план за действие 2015 - 2020 г. 684 KB
36 Информация за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Горна Оряховица отчетна година 2017. 73 KB
37 Форма ЗЕЕ чл.12 и член 63 ЗЕЕ 94 KB
38 Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Горна Оряховица за 2018 г. 866 KB
39 План приватизация на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества със стопанско значение. 219 KB
40 Програма за управление на общинската собственост за 2018 г. 288 KB
41 Общинска програма за за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Горна Оряховица 2017-2020 г. 658 KB
42 План за младежта в Община Горна Оряховица за 2018 г. 751 KB
43 Общинска стратегия за за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 2017-2018 г. 1,1 MB
44 План и програма за енергийна ефективност на Община Горна Оряховица 2014 - 2017 г. 1,5 MB
45 Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от общинските училища през 2017 г. 114 KB
46 Приложение №6 - "Ученически игри" - Участие на училищни отбори в различните етапи. 34 KB
47 Приложение №5 - Принос към националния спорт. Участие в международни първенства. 36 KB
48 Приложение №4 - Специализирана спортна школа /ССШ/. Спорт за високи спортни постижения. 35 KB
49 Приложение №3 - Система "Спорт за всички". Детска спортна школа /ДСШ/. 35 KB
50 Приложение №2 - Кадрово обезпечаване. 32 KB
51 Приложение №1 - План за спортните дейности в Община Горна Оряховица. 75 KB
52 Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Община Горна Оряховица за периода 2017 - 2020 г. 226 KB
53 План приватизация - 2017 г. 354 KB
54 Програма за управление на общинската собственост за 2017 г. 137 KB
55 Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Горна Оряховица за 2017 г. 4,4 MB
56 Информация за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Горна Оряховица отчетна година 2016 78 KB
57 Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгл. чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгл. чл.63 от ЗЕЕ 94 KB
58 План за младежта в Община Горна Оряховица за 2017 г. 168 KB
59 Програма за управление и подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) в Община Горна Оряховица 12,1 MB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2022. Всички права запазени