2.8° C
Предимно облачно
toggle

Стратегии и програми

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Справка за постъпили становища и предложения от проведени обществени консултации по проект Стратегия за управление на общинска собственост за периода 2023-2027 г. 366 KB 08 май 2024
2 ОБЯВЛЕНИЕ Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2023 - 2027 година. 116 KB 30 април 2024
3 ПРОЕКТ на Стратегия за управление на общинската собственост 2023-2027 338 KB 30 април 2024
4 Справка за постъпили становища и предложения в Община Горна Оряховица от проведени обществени консултации по проект на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2023-2027 година 167 KB 30 април 2024
5 Обявление за публично обсъждане на проект на Стратегия за управлението на общинската собственост за мандата 2023-2027 година 204 KB 21 март 2024
6 Проект на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2024 - 2027 г. 520 KB 21 март 2024
7 Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ - 2023 г. 2,4 MB 01 март 2024
8 План за борба с климатичните промени до 2030 г. община Г.Оряховица 1,1 MB 29 януари 2024
9 Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ - 2023 г. 1,6 MB 20 ноември 2023
10 Списък на общински имоти подлежащи на приватизация през 2023 г. 217 KB 17 октомври 2023
11 Програма за управление на общинската собственост - 2023 г. 231 KB 17 октомври 2023
12 Информация за изпълнение на Общинската програма за насърчаване използването на възобновяеми източници и биогорива за 2022 г. 1,8 MB 20 февруари 2023
13 Стратегия за управление на общинска собственост в Община Горна Оряховица за мандат 2019 - 2023 г. 391 KB 25 януари 2023
14 Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ - 2022 г. 88 KB 22 ноември 2022
15 Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от общинските училища през 2022 г. 516 KB 12 юли 2022
16 Програма за общинската собственост - 2022 г. 226 KB 19 април 2022
17 Списък на общински нежилищни имоти със стопанско предназначение и дялове от търговски дружества - общинска собственост, подлежащи на приватизация през 2022 г. 218 KB 19 април 2022
18 Регионална програма за управление на отпадъците за регион Велико Търново (с модул за всяка община) - приета с Решение 706 от Протокол 37 от 24.02.2022 г. 3,8 MB 09 март 2022
19 План за младежта в Община Горна Оряховица за 2022 г. 763 KB 24 януари 2022
20 Регионална програма за управление на отпадъците за регион Велико Търново (с модул за всяка община) - ПРОЕКТ 3,2 MB 11 октомври 2021
21 Общинска програма за стимулиране на деца с изявени дарби - 2021 г. 9,4 MB 18 юни 2021
22 Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Горна Оряховица 1,1 MB 07 април 2021
23 Програма за развитието на туризма в община Горна Оряховица 2021 - 2027 г. 377 KB 15 март 2021
24 Актуализация на Програмата за управление на качеството на атмосферния въздух в община Горна Оряховица 7 MB 08 март 2021
25 Декларация по чл. 57 от ал. 5 от ЗЕЕ 41 KB 05 март 2021
26 Информация за изпълнение на общинската програма за насърчаване използването на възобновяеми източници и биогорива - 2020 г. 76 KB 05 март 2021
27 Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ 91 KB 05 март 2021
28 План за младежта в Община Горна Оряховица за 2021 г. 721 KB 12 февруари 2021
29 Списък на общински нежилищни имоти със стопанско предназначение и дялове от търговски дружества - общинска собственост, подлежащи на приватизация през 2021 г. 225 KB 11 февруари 2021
30 Програма за общинската собственост - 2021 г. 221 KB 11 февруари 2021
31 Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Горна Оряховица за 2021 г. 651 KB 11 февруари 2021
32 Проект на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Горна Оряховица 1,1 MB 08 февруари 2021
33 Актуализация на Програма за управление и подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Горна Оряховица - предварителен вариант 13,3 MB 14 септември 2020
34 Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от общинските училища през 2020 г. в Община Горна Оряховица 594 KB
35 Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Горна Оряховица за 2020 г. 6,7 MB
36 Програма по енергийна ефективност на Община Горна Оряховица за периода 2020 - 2030 година 1,9 MB
37 Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от въозобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Горна Оряховица за периода 2020 - 2030 година 2,1 MB
38 Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Горна Оряховица за периода 2020 - 2023 година 1,1 MB
39 Отчет за изпълнение на програми по чл. 12 от ЗЕЕ - 2019 г. 90 KB
40 Информация за изпълнение на общинската програма за възобновяеми за възобновяеми източници - 2019 г. 79 KB
41 Отчет за изпълнение на програми по чл.12 от ЗЕЕ - 2019 г..xls 87 KB
42 Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Горна Оряховица 2019 г. 1,2 MB
43 Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Горна Оряховица. 79 KB
44 Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците 2019-2020 г. 955 KB
45 Списък на общински нежилищни имоти със стопанско предназначение и дялове от търговски дружества – общинска собственост подлежащи на приватизация през 2019г. 219 KB
46 Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от общинските училища през 2019 г. 278 KB
47 Списък на имотите за продажба по реда на Закона за общинската собственост за 2019 г. 210 KB
48 Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от общинските училища през 2018 г. 278 KB
49 Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Горна Оряховица. 361 KB
50 Решение №745 359 KB
51 Предложение относно техническите редакции в Програма за управление и подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Горна Оряховица и план за действие 2015 - 2020 г. 684 KB
52 Информация за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Горна Оряховица отчетна година 2017. 73 KB
53 Форма ЗЕЕ чл.12 и член 63 ЗЕЕ 94 KB
54 Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Горна Оряховица за 2018 г. 866 KB
55 План приватизация на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества със стопанско значение. 219 KB
56 Програма за управление на общинската собственост за 2018 г. 288 KB
57 Общинска програма за за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Горна Оряховица 2017-2020 г. 658 KB
58 План за младежта в Община Горна Оряховица за 2018 г. 751 KB
59 Общинска стратегия за за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 2017-2018 г. 1,1 MB
60 План и програма за енергийна ефективност на Община Горна Оряховица 2014 - 2017 г. 1,5 MB
61 Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от общинските училища през 2017 г. 114 KB
62 Приложение №6 - "Ученически игри" - Участие на училищни отбори в различните етапи. 34 KB
63 Приложение №5 - Принос към националния спорт. Участие в международни първенства. 36 KB
64 Приложение №4 - Специализирана спортна школа /ССШ/. Спорт за високи спортни постижения. 35 KB
65 Приложение №3 - Система "Спорт за всички". Детска спортна школа /ДСШ/. 35 KB
66 Приложение №2 - Кадрово обезпечаване. 32 KB
67 Приложение №1 - План за спортните дейности в Община Горна Оряховица. 75 KB
68 Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Община Горна Оряховица за периода 2017 - 2020 г. 226 KB
69 План приватизация - 2017 г. 354 KB
70 Програма за управление на общинската собственост за 2017 г. 137 KB
71 Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Горна Оряховица за 2017 г. 4,4 MB
72 Информация за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Горна Оряховица отчетна година 2016 78 KB
73 Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгл. чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгл. чл.63 от ЗЕЕ 94 KB
74 План за младежта в Община Горна Оряховица за 2017 г. 168 KB
75 Програма за управление и подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) в Община Горна Оряховица 12,1 MB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени