0° C
Предимно облачно
toggle

с.Янтра


кмет  Владимир Русев Илиев    тел: 06177/ 2660; 2613

 През Турско селото се е наричало Мургазли, а през 1934 г. е преименувано на Янтра. Селището е с находки от желязната епоха, а следи от античността и средновековието има около керамичната фабрика в селото. През 1893 г. селището има 560 жители - главно българи, но освен тях има и турци, роми, дори и черкези.

През Турско селото се е наричало Мургазли, а през 1934 г. е преименувано на Янтра. Селището е с находки от желязната епоха, а следи от античността и средновековието има около керамичната фабрика в селото. През 1893 г. селището има 560 жители - главно българи, но освен тях има и турци, роми, дори и черкези.

През 1923 г. е създадена кредитна кооперация "Сам си помагай". От същата година функционира и читалище "Пробуда". Училищното дело започва от 1868 г. с построяването на училищната града.

Църквата "Св. Арахангел Михаил" е построена през XIX век, а е възстановена през 1937 г.

Основен поминък на местното население е животновъдството и земеделието.
 
Видове територии и начин на ползване Дка Относителен дял
Земеделски територии
8724 81,59%
Горски територии 238 2,23%
Населени места и други урбанизирани територии 1166 10,91%
Гробищни и извънселищни паркове 6  
Водни течения и водни площи
336 3,14%
Реки 136  
Язовири, водоеми, канали 69  
Езера 2  
Територии за полезни изкопаеми и депа за отпадъци 7  
Депа за битови отпадъци 7  
Територия за транспорт и инфраструктура 221 2,07%
ЖП линии и съоръжения 161  
Републиканска пътна мрежа 45  
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2022. Всички права запазени