2.8° C
Предимно облачно
toggle

Текущ ремонт на улици и пътища на територията на Общината и изграждане на кръгово кръстовище по ОП

"Текущ ремонт на улици и пътища на територията на Общината и изграждане на кръгово кръстовище в гр.Горна Оряховица по обособени позиции: 
Обособена позиция №1: „Текущ ремонт улици в населени места: с.Върбица, с.Горски горен Тръмбеш, с.Горски долен Тръмбеш, с.Крушето, с.Паисий, с.Писарево, с.Правда, с.Стрелец и с.Янтра в Община Горна Оряховица”; 
Обособена позиция №2: „Текущ ремонт улици – част от Републикански пътища в чертите на гр.Горна Оряховица и гр.Долна Оряховица”; 
Обособена позиция №3: „Изграждане на кръгово кръстовище по обхвата на ул.”Кл.Охридски”, ул.”Хан Крум”, ул.”Георги Измирлиев”, ул.”Ангел Кънчев” и ул.”Вичо Грънчаров” в гр.Горна Оряховица”.
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 464 KB
2 Обявление за възложена поръчка. Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка. Директива 2014/24/ЕС/ЗОП. 2,3 MB
3 Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). 210 KB
4 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Текущ ремонт на улици и пътища на територията на Общината и изгграждане на кръгово кръстовище в гр.Горна Оряховица по обособени позиции. 323 KB
5 Решение на основание чл. 57, ал.3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки : Открита процедура с предмет : "Текущ ремонт на улици и пътища на територията на общината и изграждане на кръгово кръстовище." 317 KB
6 Решение за прекратяване. 410 KB
7 Решение № 3469 - класиране на участници в процедурата по обособени позиции: Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2. 565 KB
8 Решение за откриване на процедура. 1,4 MB
9 Протокол № 3 - ценова оферта на единствения участник в процедурата, в процедура по реда на Закон за обществените поръчки. 324 KB
10 Протокол № 2 - техническо предложение на единствения участник в публично състезание с предмет : "Изграждане на кръгово кръстовище". 450 KB
11 Протокол № 1 - офети на участниците. "Текущ ремонт на улици и пътища на територията на Общината и изграждане на кръгово кръстовище в гр. Горна Оряховица по обособени позиции". 738 KB
12 Проект на договор. 4,3 MB
13 Образци. 54 KB
14 Обявление за възложена поръчка. Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка. Директива 2014/24/ЕС/ЗОП. 2,9 MB
15 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка. 1,2 MB
16 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка. 1,3 MB
17 Обявление за поръчка. Директива 2014/24/ЕС/ЗОП. 3,8 MB
18 КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА. Обект:„Изграждане на кръгово кръстовище по обхвата на ул.”Кл.Охридски”, ул.”Хан Крум”, ул.”Георги Измирлиев”, ул.”Ангел Кънчев” и ул.”Вичо Грънчаров”, гр.Горна Оряховица”. 32 KB
19 Документация за обществена поръчка чрез публично състезание с предмет : "Текущ ремонт на улици и пътища на територията на Общината и изграждане на кръгово кръстовище в гр. Горна Оряховица по обособени позиции". 6,2 MB
20 Доклад за извършване на подбор на участници и оценка на офертите. 1,2 MB
21 Договор. Обособена позиция № 2 "Текущ ремонт улици - част от Републикански пътища в чертите на гр. Горна Оряховица и гр. Долна Оряховица". 4,2 MB
22 Договор. Обособена позиция № 1. "Текущ ремонт улици в населените места : с.Върбица, с.Горски горен Тръмбеш, с.Горски долен Тръмбеш, с.Крушето, с.Паисий, с.Писарево, с.Правда, с.Стрелец и с.Правда". 3,7 MB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени