1.1° C
Облачно
toggle

Текущи проекти

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+ В ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА- КОМПОНЕНТ 2" 116 KB 08 февруари 2022
2 Община Горна Оряховица работи за общество с „нулеви отпадъци“ 619 KB 08 октомври 2020
3 Договор по проект "Енергийна ефективност на административна сграда за предоставяне на социални услуги в гр. Горна Оряховица". 198 KB
4 Приложение 1. 1,9 MB
5 Приложение 2. 2 MB
6 Проект : "Енергийна ефективност на административна сграда за предоставяне на социални услуги в гр. Горна Оряховица". 227 KB
7 Церемония "Първа копка". „Основен ремонт/обновяване /въвеждане на мерки за енергийна ефективност". 590 KB
8 Прессъобщение : Проект : Община Горна Оряховица, 01.08.2017 год. „Енергийна ефективност на административна сграда за предоставяне на социални услуги гр. Горна Оряховица” Договор № BG16RFOP001-1.027-0005-C01. 310 KB
9 Прессъобщение : Община Горна Оряховица, 20.06.2018г. Проект „Енергийна ефективност на административна сграда за предоставяне на социални услуги гр. Горна Оряховица” договор № BG16RFOP001-1.027-0005-C01. 504 KB
10 Прессъобщение : Община Горна Оряховица, 20.06.2018г. Проект „Енергийна ефективност на административна сграда за предоставяне на социални услуги гр. Горна Оряховица” договор № BG16RFOP001-1.027-0005-C01. 603 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2022. Всички права запазени