2.8° C
Предимно облачно
toggle

Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания – гр. Горна Оряховица

Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания – гр. Горна ОряховицаAдрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Йордан Йовков” № 2
Директор: Магдалена Николова Трайкова
Тел.: 0882165361
Еmail:  cnst_g.o@abv.bg
 
            Местоположение:
Центърът за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания е разположен в централната част на гр. Горна Оряховица, в непосредствена близост до парк „Градска градина“ и множество институции. Той представлява самостоятелна, едноетажна, монолитна сграда със застроена площ от 632.00 кв. м, със седем спални помещения, три дневни, седем сервизни помещения, кухня, трапезария и др.     
Услуги:
  1. Резидентна грижа;
  2. Информиране и консултиране (като специализирана услуга);
  3. Застъпничество и посредничество;
  4. Обучение за придобиване на умения (като специализирана услуга);
  5. Терапия (само за младежи с ментални увреждания).
            Потребители: младежи с трайни увреждания, установени с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Капацитет: 14 места.
           
 
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени