2.8° C
Предимно облачно
toggle

Център за обществена подкрепа – гр. Горна Оряховица

Център за обществена подкрепа – гр. Горна Оряховица
 
Адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Вичо Грънчаров” № 9 А
Управител, социални услуги в общността: Светла Илиева Панева
Тел.: 0882165368
Еmail: cop@g-oryahovica.org
 
Местоположение:
Центърът за обществена подкрепа е разположен на приземен и втори етаж, в сграда, в централната част на гр. Горна Оряховица, на достъпно място, в непосредствена близост до множество институции.
Услуги:
  1. Информиране и консултиране (като общодостъпна и като специализирана услуга);
  2. Общностна работа;
  3. Застъпничество и посредничество;
  4. Терапия;
  5. Обучение за придобиване на умения (като общодостъпна и като специализирана услуга).
 
Потребители:
1. Деца от 0 до 18 години в риск и техните семейства:
а) жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация;
б) за които съществува опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;
в) с увреждане;
г) необхванати от образователната система, в риск от отпадане или отпаднали от училище.
2. Деца от 0 до 18 години и техните семейства от общността, към които са насочени дейностите по първична превенция и различни информационни кампании;
3. Деца и младежи от услуги от резидентен тип и тези, които ги напускат;
4. Бременни жени, родители/законни представители на дете в риск имащи нужда от специфична подкрепа или съдействие;
5. Кандидати за или вече одобрени приемни семейства;
6. Кандидати за или вече одобрени осиновители;
7. Лица.
Капацитет: 30 места.
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени