7.2° C
Облачно
toggle

Училища

Средни Училища

 
УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ДИРЕКТОР ЗАМ. ДИРЕКТОР
СУ “Вичо Грънчаров” 
гр. Горна Оряховица 5100
ул. "Цар Освободител" №6
souvg@abv.bg
http://souvg.com/
НЕЛИ АТАНАСОВА
0618 6  04 59
0879 535 781
 
СУ “Георги Измирлиев”
гр. Горна Оряховица 5100
ул. "Ангел Кънчев" №17
director@sugizmirliev.eu
http://sou-gizmirliev.jlsoft.eu
КРИСИ АВРАМОВА
0618 6 02 64
0888 705 558
ПЕТЯ МИНКОВА
ЙОРДАНКА СИМЕОНОВА
0618 2 06 28Основни Училища
 
УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ДИРЕКТОР ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР
ОУ “Иван Вазов”
гр. Горна Оряховица 5100
ул. "Иван Вазов" №40
  gouvazov@abv.bg
ИВАН МОМЪКОВ
0618 6 70 00
ГЕРГАНА ПАВЛОВА
0878 453 070
ОУ ”Св. св. Кирил и Методий”
гр. Горна Оряховица 5100
ул. "Васил Априлов" № 50
treto_ougo@abv.bg
ИНЖ. МАРГАРИТА АТАНАСОВА
0618 2 03 65
0879 930 014
 
ОУ ”Св. Паисий Хилендарски”
гара Горна Оряховица   5120
ул. "Съединение" №19
ou_garata@abv.bg
АВЕЛИН ДРАГАНЧЕВ
0618 2 72 71
0887 583 889
 

ОСНОВНИ УЧИЛИЩА съставните селища на общината
 
УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ДИРЕКТОР
ОУ ”Св. св. Кирил и Методий”
гр. Долна Оряховица 5130
ул. "Георги Измирлиев" №21
school_do@abv.bg
МАРУСЯ ГЕЧЕВА
06173/ 24 13
0879 593 383
0885 928 215
ОУ ”Климент Охридски”
с. Драганово 5137
ул. "Стефа Караджа" №9
kliment_05@abv.bg
ГРЕТА НОВАКОВА
0886 724 448
ОУ ”Отец Паисий”
с. Писарево 5127
ул. "Александър Стамболийски" №4
oupisarevo94@abv.bg
ИСКРЕНА СТАНЧЕВА
0889 468 872
ОУ ”Васил Левски”
с. Върбица 5128
ул. "Божур"  №7
ouvarbica@abv.bg
 
МАРИНЕЛА ПЕНЧИКОВА
061703/233
0878 017 232
ОУ ”Елин Пелин”
с. Първомайци 5139
ул. "Александър Батенберг" №37
ou_elinpelin@abv.bg
МИРЕНА МАРИНОВА
06175/ 20 39
0894 644 225
ОУ ”Св. св. Кирил и Методий”
с. Поликраище 5138
ул. "Васил Левски" №63
ou_polikraiste@abv.bg
 
АНИ НЕЙКОВА
06176/ 24 36
0878 496 104

 

ОБЩИНСКИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ 
УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ДИРЕКТОР
ПГХТ "Проф. д-р Асен Златаров"
гр. Горна Оряховица 5100
ул. "Св. Княз Борис І" №74
pght_go@mail.bg 
www.geocities.com/pght_go
КАТЯ ВЕЛКОВА
0618 6 02 97
0886 235 530


ДЪРЖАВНИ  ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 
УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ДИРЕКТОР ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР
ПГЕЕ ”М. В. Ломоносов”
гр. Горна Оряховица 5100
ул. "Никола Петров" №31
mvl@mail.bg
mvl.pip.digsys.bg
ИНЖ. МИЛЕНА ДИМИТРОВА 
0618 6 06 18
0882 414 400
ЛЮБОМИР МИНЧЕВ
0618 2 02 57
ИНЖ. МАРИЯН АТАНАСОВ
0618 2 02 53
ПТГ ”Васил Левски”
гр. Горна Оряховица 5100
ул. "Ангел Кънчев" №27
ptgvl@abv.bg
www.ptg-go.hit.bg
ГАБРИЕЛА ДАНАИЛОВА
0618 6 02 86
0878 884 829
 
ПГЛПИ ”Атанас Буров”
гр. Горна Оряховица 5100
ул. "Св. Княз Борис І" №25
pglpi1@abv.bg
www.pglpi.hit.bg
ГЕОРГИ  ИВАНОВ
0888 266 081
0618 6 02 63
РУМЕН НЕШКОВ
0889 76 09 79
ПГЖПТ ”Н. Й. Вапцаров”
гара Горна Оряховица 5120
ул. "Антон Страшимиров" №44
pgjpt_go@abv.bg
http://pgjpt-go.org/
ИВАН ЧОЛАКОВ
0618 2  68 56
0879 000 462
 
 
УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ДИРЕКТОР
Училище „Европа“
гр. Горна Оряховица 5100
ул. „Бунар Хисар“ №6
ptceu_go@dir.bg
МАРГАРИТА ЦАНЕВА
0886075097
0618/20706
Училище "Английски език и култура"
гр. Горна Оряховица 5100
ул. "Отец Паисий" №8, ет. 2

НАСКО ЛЕЧЕВ
0898670387
0879002129
0618/64397
 
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2023. Всички права запазени